Đĩa tròn cỡ lớn (>26cm)

 • Sản phẩm nổi bật
 • Giá: Tăng dần
 • Giá: Giảm dần
 • Tên: A-Z
 • Tên: Z-A
 • Cũ nhất
 • Mới nhất
 • Bán chạy nhất
 • Tồn kho: Giảm dần
Bộ lọc
Bộ sưu tập
Phong cách thiết kế
Chất liệu
Loại sản phẩm
Sản phẩm lẻ/bộ
Mục đích sử dụng
Khoảng giá
Sắp xếp:
 • Sản phẩm nổi bật
 • Giá: Tăng dần
 • Giá: Giảm dần
 • Tên: A-Z
 • Tên: Z-A
 • Cũ nhất
 • Mới nhất
 • Bán chạy nhất
 • Tồn kho: Giảm dần
Bộ sưu tập:
Phong cách thiết kế:
Lọc giá:
Chất liệu:
Loại sản phẩm:
Sản phẩm lẻ/bộ:
Mục đích sử dụng:
Xóa hết
Blue Sorrentino 4562L

Đĩa bánh đặc biệt dài 28cm sứ xương | Blue Sorrentino 4562L-58119A

1,205,000₫

Art Stage Collection

Đĩa coupe cỡ lớn đường kính 26.9cm

345,000₫

Art Stage Collection

Đĩa coupe đường kính 27.1cm

292,000₫

Art Stage Collection

Đĩa coupe đường kính 31cm

538,000₫

Art Stage Collection

Đĩa coupe đường kính 35.3cm

822,000₫

Art Stage Collection

Đĩa coupe đường kính 42.2cm

1,529,000₫

Carnivale Champagne M-619L

Đĩa tròn cỡ lớn 26,8cm | M-619L-91020

510,000₫

Yoshino 9983J

Đĩa tròn cỡ lớn 27,6cm họa tiết hoa dây leo viền vàng | Yoshino 9983J-59520

2,059,000₫

Champagne Pearls 4811J

Đĩa tròn cỡ lớn 27,6cm sứ xương Nhật Bản cao cấp | Champagne Pearls 4811J-59520

2,059,000₫

Aidan 4867L

Đĩa tròn cỡ lớn 28,1cm sứ xương | Aidan 4867L-97320

888,000₫

Liên hệ
 Đĩa tròn cỡ lớn đường kính 26,8cm
 Đĩa tròn cỡ lớn đường kính 26,8cm
Aegean Dreams 1740L

Đĩa tròn cỡ lớn đường kính 26,8cm

455,000₫

Eternal Palace Gold 1728L

Đĩa tròn cỡ lớn đường kính 26,8cm sứ trắng | Eternal Palace Gold 1728L-91020

610,000₫

Eternal Palace 1717L

Đĩa tròn cỡ lớn đường kính 26,8cm | Eternal Palace 1717L-91020

610,000₫

Liên hệ
 Đĩa tròn cỡ lớn đường kính 26,9cm
 Đĩa tròn cỡ lớn đường kính 26,9cm
Springbrook 4384

Đĩa tròn cỡ lớn đường kính 26,9cm

440,000₫ 550,000₫

-5%
 Đĩa tròn cỡ lớn đường kính 26,9cm
 Đĩa tròn cỡ lớn đường kính 26,9cm
Bountiful Garden M/667L

Đĩa tròn cỡ lớn đường kính 26,9cm

579,500₫ 610,000₫

-5%
 Đĩa tròn cỡ lớn đường kính 26,9cm
 Đĩa tròn cỡ lớn đường kính 26,9cm
Crestwood Cobalt Platinum 4170L

Đĩa tròn cỡ lớn đường kính 26,9cm

817,950₫ 861,000₫

-5%
 Đĩa tròn cỡ lớn đường kính 26,9cm
 Đĩa tròn cỡ lớn đường kính 26,9cm
Austin Platinum 4360L

Đĩa tròn cỡ lớn đường kính 26,9cm

579,500₫ 610,000₫

-5%
 Đĩa tròn cỡ lớn đường kính 26,9cm
 Đĩa tròn cỡ lớn đường kính 26,9cm
Crestwood Cobalt Gold 4171L

Đĩa tròn cỡ lớn đường kính 26,9cm

817,950₫ 861,000₫

Liên hệ
 Đĩa tròn cỡ lớn đường kính 26,9cm
 Đĩa tròn cỡ lớn đường kính 26,9cm
Crestwood Gold 4167L

Đĩa tròn cỡ lớn đường kính 26,9cm

727,700₫ 766,000₫

-5%
 Đĩa tròn cỡ lớn đường kính 26,9cm sứ trắng | Flanders Gold 1714L - 91320
 Đĩa tròn cỡ lớn đường kính 26,9cm sứ trắng | Flanders Gold 1714L - 91320
Flanders Gold 1714L

Đĩa tròn cỡ lớn đường kính 26,9cm sứ trắng | Flanders Gold 1714L - 91320

579,500₫ 610,000₫

Cher Blanc 1655L

Đĩa tròn cỡ lớn đường kính 26cm

778,000₫

Liên hệ
 Đĩa tròn cỡ lớn đường kính 27,1cm
 Đĩa tròn cỡ lớn đường kính 27,1cm
Arctic White 4000L

Đĩa tròn cỡ lớn đường kính 27,1cm

284,000₫

Ake Komon & Sumi Komon

Đĩa tròn cỡ lớn đường kính 27,6cm

2,127,000₫

Evening Majesty 4818J

Đĩa tròn cỡ lớn đường kính 27,6cm sứ xương Nhật Bản | Evening Majesty 4818J-59520

3,275,000₫

Ake Komon & Sumi Komon

Đĩa tròn cỡ lớn đường kính 27,6cm | Sumi Komon 4949J-59520

2,127,000₫

Cher Blanc 1655L

Đĩa tròn cỡ lớn đường kính 27,7cm

834,000₫

English Herbs 4942L

Đĩa tròn cỡ lớn đường kính 27.3 cm | English Herbs 4942L-97820

942,000₫

Aidan Gold 4941L

Đĩa tròn cỡ lớn đường kính 28,1cm

888,000₫

Bogart Platinum 4958L

Đĩa tròn cỡ lớn đường kính 28,1cm

888,000₫

Broome Street 4913L

Đĩa tròn cỡ lớn đường kính 28,1cm

1,090,000₫

-5%
 Đĩa tròn cỡ lớn đường kính 28,1cm
 Đĩa tròn cỡ lớn đường kính 28,1cm
Blooming Splendor 4892L

Đĩa tròn cỡ lớn đường kính 28,1cm

1,428,800₫ 1,504,000₫

Crochet 4966L

Đĩa tròn cỡ lớn đường kính 28,1cm

1,362,000₫

Accompanist 4886L

Đĩa tròn cỡ lớn đường kính 28,1cm sứ xương | Accompanist 4886L - 97320

888,000₫

Arctic White 4000L

Đĩa tròn cỡ lớn loại coupe đường kính 27,2cm

305,000₫

Eternal Palace 1717L

Đĩa tròn cỡ lớn loại coupe đường kính 27cm sứ trắng | Eternal Palace 1717L-91820

702,000₫

Conjunto 4943L

Đĩa tròn coupe đường kính 28cm

670,000₫

Conjunto 4943L

Đĩa tròn décor có gờ giữa đường kính 28cm

768,000₫

Art Stage Collection

Đĩa tròn đường kính 26.8cm

345,000₫

Art Stage Collection

Đĩa tròn đường kính 27cm

336,000₫

Conjunto 4943L

Đĩa tròn đường kính 27cm | Conjunto 4943L-93920

670,000₫

-5%
 Đĩa tròn đường kính 29.8cm
 Đĩa tròn đường kính 29.8cm
Crestwood Gold 4167L

Đĩa tròn đường kính 29.8cm

1,634,950₫ 1,721,000₫

Xem thêm sản phẩm
 • Sản phẩm nổi bật
 • Giá: Tăng dần
 • Giá: Giảm dần
 • Tên: A-Z
 • Tên: Z-A
 • Cũ nhất
 • Mới nhất
 • Bán chạy nhất
 • Tồn kho: Giảm dần
Bộ sưu tập
Phong cách thiết kế
Khoảng giá
Chất liệu
Loại sản phẩm
Sản phẩm lẻ/bộ
Mục đích sử dụng