Bát (chén) đựng nước chấm, súp

 • Sản phẩm nổi bật
 • Giá: Tăng dần
 • Giá: Giảm dần
 • Tên: A-Z
 • Tên: Z-A
 • Cũ nhất
 • Mới nhất
 • Bán chạy nhất
 • Tồn kho: Giảm dần
Bộ lọc
Bộ sưu tập
Phong cách thiết kế
Chất liệu
Loại sản phẩm
Sản phẩm lẻ/bộ
Mục đích sử dụng
Khoảng giá
Sắp xếp:
 • Sản phẩm nổi bật
 • Giá: Tăng dần
 • Giá: Giảm dần
 • Tên: A-Z
 • Tên: Z-A
 • Cũ nhất
 • Mới nhất
 • Bán chạy nhất
 • Tồn kho: Giảm dần
Bộ sưu tập:
Phong cách thiết kế:
Lọc giá:
Chất liệu:
Loại sản phẩm:
Sản phẩm lẻ/bộ:
Mục đích sử dụng:
Xóa hết
Evening Majesty 4818

Bát (chén) đựng nước chấm 10,5cm sứ xương Nhật Bản | Evening Majesty 4818J-50184

1,489,000₫

Yoshino 9983J

Bát (chén) đựng nước chấm 10,5cm sứ xương Nhật Bản | Yoshino 9983J-50184

936,000₫

Rochelle Gold 4796L

Bát (chén) đựng nước chấm 10,5cm sứ xương | Rochelle Gold 4796L-50184A

716,000₫

Rochelle Platinum 4795L

Bát (chén) đựng nước chấm 10,5cm sứ xương | Rochelle Platinum 4795L-50184A

716,000₫

Liên hệ
 Bát (chén) đựng nước chấm 10,5cm sứ xương | Trefolio Gold 4945L-50184A
 Bát (chén) đựng nước chấm 10,5cm sứ xương | Trefolio Gold 4945L-50184A
Trefolio Gold 4945

Bát (chén) đựng nước chấm 10,5cm sứ xương | Trefolio Gold 4945L-50184A

689,000₫

Art Stage Collection

Bộ 6 bát đựng nước chấm đường kính 10cm sứ trắng Art Stage 4257L-S91484

864,000₫

Art Stage Collection

Bộ 6 bát đựng soup đường kính 10,5cm sứ trắng Art Stage 4257L-S91482

1,296,000₫

Conjunto 4943L

Chén ( bát ) ăn soup - đựng nước chấm Hexagon đường kính 9cm

512,000₫

Jardin Fleuri 4910

Chén ( bát ) ăn soup / đựng nước chấm đường kính 10,5cm

827,000₫

Rosa Basket 1736

Chén ( bát ) ăn soup / đựng nước chấm đường kính 10,7cm

404,000₫

Forever Fields 4950

Chén ( bát ) ăn soup/đựng nước chấm đường kính 10,5cm

681,000₫

Blooming Splendor 4892

Chén ( bát ) ăn soup/đựng nước chấm đường kính 10,5cm

827,000₫

Primrose 4909

Chén ( bát ) ăn soup/đựng nước chấm đường kính 10,5cm

827,000₫

Crochet 4966

Chén ( bát ) ăn soup/đựng nước chấm đường kính 10,5cm

689,000₫

Broome Street 4913

Chén ( bát ) ăn soup/đựng nước chấm đường kính 10,5cm

551,000₫

Splendid Umber 4970L

Chén ( bát ) ăn soup/đựng nước chấm đường kính 10,5cm

689,000₫

Odessa Cobalt Platinum 4922

Chén ( bát ) ăn soup/đựng nước chấm đường kính 10,5cm

817,000₫

Islay 4885

Chén ( bát ) ăn soup/đựng nước chấm đường kính 10,5cm

918,000₫

Odessa Platinum 4875

Chén ( bát ) ăn soup/đựng nước chấm đường kính 10,5cm

697,000₫

Trefolio Platinum 4957

Chén ( bát ) ăn soup/đựng nước chấm đường kính 10,5cm

689,000₫

Crestwood Gold 4167L

Chén ( bát ) ăn soup/đựng nước chấm đường kính 10,7cm

368,000₫

Aegean Dreams 1740

Chén ( bát ) ăn soup/đựng nước chấm đường kính 10,7cm

302,000₫

Eternal Palace 1717

Chén ( bát ) ăn soup/đựng nước chấm đường kính 10,7cm

368,000₫

Liên hệ
 Chén ( bát ) ăn soup/đựng nước chấm đường kính 10,7cm
 Chén ( bát ) ăn soup/đựng nước chấm đường kính 10,7cm
Flanders Platinum 1715

Chén ( bát ) ăn soup/đựng nước chấm đường kính 10,7cm

368,000₫

Flanders Gold 1714

Chén ( bát ) ăn soup/đựng nước chấm đường kính 10,7cm

368,000₫

Liên hệ
 Chén ( bát ) đựng nước chấm đường kính 6.9cm
 Chén ( bát ) đựng nước chấm đường kính 6.9cm
Conjunto 4943L

Chén ( bát ) đựng nước chấm đường kính 6.9cm

221,000₫

Conjunto 4943L

Chén ( bát ) đựng nước chấm đường kính 8.9cm

246,000₫

Conjunto 4943L

Chén ( bát ) đựng nước chấm Hexagon 7cm

461,000₫

Cher Blanc 1655

Chén ( bát ) nhỏ đựng gia vị, nước chấm các loại đường kính 8cm

278,000₫

Glacier Platinum 1702

Chén (bát) ăn soup / đựng nước chấm đường kính 10.7cm

362,000₫

Art Stage Collection

Chén (bát) ăn soup đường kính 10.7cm

216,000₫

Plain White 9990L

Chén (bát) ăn soup, đựng nước chấm đường kính 10.5cm

269,000₫

Palace Rose 4863

Chén (bát) ăn soup/đựng nước chấm đường kính 10,5cm

681,000₫

Odessa Gold 4874

Chén (bát) ăn soup/đựng nước chấm đường kính 10,5cm

697,000₫

Hertford 4861

Chén (bát) ăn soup/đựng nước chấm đường kính 10,5cm

681,000₫

Moonlit Blossoms 4969

Chén (bát) ăn soup/đựng nước chấm đường kính 10,5cm

551,000₫

Art Stage Collection

Chén (bát) đựng nước chấm đường kính 9.8cm

144,000₫

Xem thêm sản phẩm
 • Sản phẩm nổi bật
 • Giá: Tăng dần
 • Giá: Giảm dần
 • Tên: A-Z
 • Tên: Z-A
 • Cũ nhất
 • Mới nhất
 • Bán chạy nhất
 • Tồn kho: Giảm dần
Bộ sưu tập
Phong cách thiết kế
Khoảng giá
Chất liệu
Loại sản phẩm
Sản phẩm lẻ/bộ
Mục đích sử dụng