Đĩa Oval cỡ nhỏ (26cm - 32cm)

 • Sản phẩm nổi bật
 • Giá: Tăng dần
 • Giá: Giảm dần
 • Tên: A-Z
 • Tên: Z-A
 • Cũ nhất
 • Mới nhất
 • Bán chạy nhất
 • Tồn kho: Giảm dần
Bộ lọc
Bộ sưu tập
Phong cách thiết kế
Chất liệu
Loại sản phẩm
Sản phẩm lẻ/bộ
Mục đích sử dụng
Khoảng giá
Sắp xếp:
 • Sản phẩm nổi bật
 • Giá: Tăng dần
 • Giá: Giảm dần
 • Tên: A-Z
 • Tên: Z-A
 • Cũ nhất
 • Mới nhất
 • Bán chạy nhất
 • Tồn kho: Giảm dần
Bộ sưu tập:
Phong cách thiết kế:
Lọc giá:
Chất liệu:
Loại sản phẩm:
Sản phẩm lẻ/bộ:
Mục đích sử dụng:
Xóa hết
Conjunto 4943L

Đĩa coupe oval dài 31cm

1,723,000₫

Cher Blanc 1655L

Đĩa Oval cỡ nhỏ (size S) dài 26,8cm

1,239,000₫

Austin Platinum 4360L

Đĩa Oval cỡ nhỏ (size S) dài 29,4cm

1,018,000₫

-5%
 Đĩa Oval cỡ nhỏ (size S) dài 29,4cm
 Đĩa Oval cỡ nhỏ (size S) dài 29,4cm
Crestwood Cobalt Gold 4171L

Đĩa Oval cỡ nhỏ (size S) dài 29,4cm

1,268,250₫ 1,335,000₫

Crestwood Gold 4167L

Đĩa Oval cỡ nhỏ (size S) dài 29,4cm

1,083,000₫

-5%
 Đĩa Oval cỡ nhỏ (size S) dài 29,4cm
 Đĩa Oval cỡ nhỏ (size S) dài 29,4cm
Crestwood Cobalt Platinum 4170L

Đĩa Oval cỡ nhỏ (size S) dài 29,4cm

1,268,250₫ 1,335,000₫

Flanders Gold 1714L

Đĩa Oval cỡ nhỏ (size S) dài 29,4cm sứ trắng | Flanders Gold 1714L - 91345

1,018,000₫

Flanders Platinum 1715L

Đĩa Oval cỡ nhỏ (size S) dài 29,4cm sứ trắng | Flanders Platinum 1715L - 91345

1,018,000₫

Liên hệ
 Đĩa Oval cỡ nhỏ (size S) dài 30,4cm
 Đĩa Oval cỡ nhỏ (size S) dài 30,4cm
Aegean Dreams 1740L

Đĩa Oval cỡ nhỏ (size S) dài 30,4cm

749,000₫

Eternal Palace Gold 1728L

Đĩa Oval cỡ nhỏ (size S) dài 30,4cm sứ trắng | Eternal Palace Gold 1728L-91045

1,018,000₫

Eternal Palace 1717L

Đĩa Oval cỡ nhỏ (size S) dài 30,4cm | Eternal Palace 1717L-91045

1,018,000₫

Arctic White 4000L

Đĩa Oval cỡ nhỏ (size S) dài 30,6cm

538,000₫

Crochet 4966L

Đĩa Oval cỡ nhỏ (size S) dài 31,2cm

2,184,000₫

Broome Street 4913L

Đĩa Oval cỡ nhỏ (size S) dài 31,2cm

1,746,000₫

-5%
 Đĩa Oval cỡ nhỏ (size S) dài 31,2cm
 Đĩa Oval cỡ nhỏ (size S) dài 31,2cm
Blooming Splendor 4892L

Đĩa Oval cỡ nhỏ (size S) dài 31,2cm

1,908,550₫ 2,009,000₫

Liên hệ
 Đĩa Oval cỡ nhỏ (size S) dài 31,2cm sứ xương | Forever Fields 4950L - 97245
 Đĩa Oval cỡ nhỏ (size S) dài 31,2cm sứ xương | Forever Fields 4950L - 97245
Forever Fields 4950L

Đĩa Oval cỡ nhỏ (size S) dài 31,2cm sứ xương | Forever Fields 4950L - 97245

1,874,350₫ 1,973,000₫

Galaxy L554L

Đĩa Oval cỡ nhỏ (SM) dài 29,4cm sứ trắng | Galaxy L554L - 91345

872,000₫

-5%
 Đĩa Oval cỡ nhỏ (SM) dài 29,4cm sứ trắng | Gloria L553L - 91345
 Đĩa Oval cỡ nhỏ (SM) dài 29,4cm sứ trắng | Gloria L553L - 91345
Gloria L553L

Đĩa Oval cỡ nhỏ (SM) dài 29,4cm sứ trắng | Gloria L553L - 91345

828,400₫ 872,000₫

Hampshire Gold 4335L

Đĩa Oval cỡ nhỏ (SM) dài 29,4cm sứ trắng | Hampshire Gold 4335L - 91345

1,141,000₫

Hampshire Platinum 4336L

Đĩa Oval cỡ nhỏ (SM) dài 29,4cm sứ trắng | Hampshire Platinum 4336L - 91345

1,141,000₫

Glacier Platinum 1702L

Đĩa Oval cỡ nhỏ (SM) dài 30,4cm sứ trắng | Glacier Platinum 1702L - 91045

1,430,000₫

Accompanist 4886L

Đĩa Oval cỡ nhỏ (SM) dài 31,2cm sứ xương | Accompanist 4886-1L - 97245

1,670,000₫

-5%
 Đĩa Oval cỡ nhỏ (SM) dài 31,2cm sứ xương | Hertford 4861L - 97245
 Đĩa Oval cỡ nhỏ (SM) dài 31,2cm sứ xương | Hertford 4861L - 97245
Hertford 4861L

Đĩa Oval cỡ nhỏ (SM) dài 31,2cm sứ xương | Hertford 4861L - 97245

1,874,350₫ 1,973,000₫

Islay 4885L

Đĩa Oval cỡ nhỏ (SM) dài 31,2cm sứ xương | Islay 4885L - 97245

2,233,000₫

-5%
 Đĩa Oval cỡ nhỏ (SM) dài 31,2cm sứ xương | Jardin Fleuri 4910L - 97245
 Đĩa Oval cỡ nhỏ (SM) dài 31,2cm sứ xương | Jardin Fleuri 4910L - 97245
Jardin Fleuri 4910L

Đĩa Oval cỡ nhỏ (SM) dài 31,2cm sứ xương | Jardin Fleuri 4910L - 97245

1,908,550₫ 2,009,000₫

Champagne Pearls 4811J

Đĩa Oval cỡ nhỏ (SM) dài 32cm sứ xương Nhật Bản | Champagne Pearls 4811J-59545

3,130,000₫

Evening Majesty 4818J

Đĩa Oval cỡ nhỏ (SM) dài 32cm sứ xương Nhật Bản | Evening Majesty 4818J-59545

4,965,000₫

Yoshino 9983J

Đĩa Oval cỡ nhỏ (SM) dài 32cm sứ xương Nhật Bản | Yoshino 9983J-59545

3,130,000₫

Art Stage Collection

Đĩa oval coupe đường kính 31cm

555,000₫

Conjunto 4943L

Đĩa Oval sâu lòng dài 26.9cm

1,339,000₫

Xem thêm sản phẩm
 • Sản phẩm nổi bật
 • Giá: Tăng dần
 • Giá: Giảm dần
 • Tên: A-Z
 • Tên: Z-A
 • Cũ nhất
 • Mới nhất
 • Bán chạy nhất
 • Tồn kho: Giảm dần
Bộ sưu tập
Phong cách thiết kế
Khoảng giá
Chất liệu
Loại sản phẩm
Sản phẩm lẻ/bộ
Mục đích sử dụng