Sứ trắng (White Porcelain)

 • Sản phẩm nổi bật
 • Giá: Tăng dần
 • Giá: Giảm dần
 • Tên: A-Z
 • Tên: Z-A
 • Cũ nhất
 • Mới nhất
 • Bán chạy nhất
 • Tồn kho: Giảm dần
Bộ lọc
Bộ sưu tập
Phong cách thiết kế
Chất liệu
Loại sản phẩm
Sản phẩm lẻ/bộ
Mục đích sử dụng
Khoảng giá
Sắp xếp:
 • Sản phẩm nổi bật
 • Giá: Tăng dần
 • Giá: Giảm dần
 • Tên: A-Z
 • Tên: Z-A
 • Cũ nhất
 • Mới nhất
 • Bán chạy nhất
 • Tồn kho: Giảm dần
Bộ sưu tập:
Phong cách thiết kế:
Lọc giá:
Chất liệu:
Loại sản phẩm:
Sản phẩm lẻ/bộ:
Mục đích sử dụng:
Xóa hết
Kyoka Shunsai 1620

Ấm trà (bình trà) 1075ml | Kyoka Shunsai 1620-5L-91124

1,933,000₫

Arctic White 4000L

Ấm trà (bình trà) 1140ml | Arctic White 4000L-91583

1,462,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) 950ml | Princess Bouquet Gold 1660L-94453
 Ấm trà (bình trà) 950ml | Princess Bouquet Gold 1660L-94453
Princess Bouquet Gold 1660L

Ấm trà (bình trà) 950ml | Princess Bouquet Gold 1660L-94453

1,972,200₫ 2,076,000₫

-5%
 Ấm trà (bình trà) 950ml | Princess Bouquet Platinum 1661L-94453
 Ấm trà (bình trà) 950ml | Princess Bouquet Platinum 1661L-94453
Princess Bouquet Platinum 1661L

Ấm trà (bình trà) 950ml | Princess Bouquet Platinum 1661L-94453

1,972,200₫ 2,076,000₫

Art Stage Collection

Ấm trà (bình trà) cỡ nhỏ 630ml | Art Stage 1609L-91133

996,000₫

Flanders Gold 1714L

Ấm trà (bình trà) dung tích 1.200ml sứ trắng | Flanders Gold 1714L - 91123

2,396,230₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) dung tích 1.200ml sứ trắng | Galaxy L554L - 91123
 Ấm trà (bình trà) dung tích 1.200ml sứ trắng | Galaxy L554L - 91123
Galaxy L554L

Ấm trà (bình trà) dung tích 1.200ml sứ trắng | Galaxy L554L - 91123

1,921,000₫

-5%
 Ấm trà (bình trà) dung tích 1.200ml sứ trắng | Gloria L553L - 91123
 Ấm trà (bình trà) dung tích 1.200ml sứ trắng | Gloria L553L - 91123
Gloria L553L

Ấm trà (bình trà) dung tích 1.200ml sứ trắng | Gloria L553L - 91123

1,824,950₫ 1,921,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) dung tích 1.200ml sứ trắng | Hampshire Gold 4335L - 91123
 Ấm trà (bình trà) dung tích 1.200ml sứ trắng | Hampshire Gold 4335L - 91123
Hampshire Gold 4335L

Ấm trà (bình trà) dung tích 1.200ml sứ trắng | Hampshire Gold 4335L - 91123

2,089,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) dung tích 1.200ml sứ trắng | Hampshire Platinum 4336L - 91123
 Ấm trà (bình trà) dung tích 1.200ml sứ trắng | Hampshire Platinum 4336L - 91123
Hampshire Platinum 4336L

Ấm trà (bình trà) dung tích 1.200ml sứ trắng | Hampshire Platinum 4336L - 91123

2,089,000₫

Glacier Platinum 1702L

Ấm trà (bình trà) dung tích 1.500ml sứ trắng | Glacier Platinum 1702L - 91023

2,419,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) dung tích 1200ml | MAJESTIC BURGUN M-166L-91123
 Ấm trà (bình trà) dung tích 1200ml | MAJESTIC BURGUN M-166L-91123
Majestic Collection

Ấm trà (bình trà) dung tích 1200ml | MAJESTIC BURGUN M-166L-91123

3,391,000₫

Majestic Collection

Ấm trà (bình trà) dung tích 1200ml | MAJESTIC GREEN M-164L-91123

3,391,000₫

Majestic Collection

Ấm trà (bình trà) dung tích 1200ml | MAJESTIC YELLOW M-168L-91123

3,391,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) nhỏ 630ml | CRNIVL APPL GRN M-252L-T91133
 Ấm trà (bình trà) nhỏ 630ml | CRNIVL APPL GRN M-252L-T91133
Carnivale Collection

Ấm trà (bình trà) nhỏ 630ml | CRNIVL APPL GRN M-252L-T91133

1,846,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) nhỏ 630ml | CRNIVL LAVENDER M-248L-T91133
 Ấm trà (bình trà) nhỏ 630ml | CRNIVL LAVENDER M-248L-T91133
Carnivale Collection

Ấm trà (bình trà) nhỏ 630ml | CRNIVL LAVENDER M-248L-T91133

1,846,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) nhỏ 630ml | CRNIVL LIGHT BL M-253L-T91133
 Ấm trà (bình trà) nhỏ 630ml | CRNIVL LIGHT BL M-253L-T91133
Carnivale Collection

Ấm trà (bình trà) nhỏ 630ml | CRNIVL LIGHT BL M-253L-T91133

1,846,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) nhỏ 630ml | CRNIVL PINK M-249L-T91133
 Ấm trà (bình trà) nhỏ 630ml | CRNIVL PINK M-249L-T91133
Carnivale Collection

Ấm trà (bình trà) nhỏ 630ml | CRNIVL PINK M-249L-T91133

1,846,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) nhỏ 630ml | CRNIVL YELLOW M-250L-T91133
 Ấm trà (bình trà) nhỏ 630ml | CRNIVL YELLOW M-250L-T91133
Carnivale Collection

Ấm trà (bình trà) nhỏ 630ml | CRNIVL YELLOW M-250L-T91133

1,846,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) nhỏ dung tích 630ml sứ trắng | Glacier Platinum 1702L - 91133
 Ấm trà (bình trà) nhỏ dung tích 630ml sứ trắng | Glacier Platinum 1702L - 91133
Glacier Platinum 1702L

Ấm trà (bình trà) nhỏ dung tích 630ml sứ trắng | Glacier Platinum 1702L - 91133

1,669,000₫

Galaxy L554L

Ấm trà (bình trà) nhỏ dung tích 780ml sứ trắng | Galaxy L554L - 91160

1,704,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) nhỏ dung tích 780ml sứ trắng | Gloria L553L - 91160
 Ấm trà (bình trà) nhỏ dung tích 780ml sứ trắng | Gloria L553L - 91160
Gloria L553L

Ấm trà (bình trà) nhỏ dung tích 780ml sứ trắng | Gloria L553L - 91160

1,618,800₫ 1,704,000₫

Hampshire Gold 4335L

Ấm trà (bình trà) nhỏ dung tích 780ml sứ trắng | Hampshire Gold 4335L - 91160

1,855,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) nhỏ dung tích 780ml sứ trắng | Hampshire Platinum 4336L - 91160
 Ấm trà (bình trà) nhỏ dung tích 780ml sứ trắng | Hampshire Platinum 4336L - 91160
Hampshire Platinum 4336L

Ấm trà (bình trà) nhỏ dung tích 780ml sứ trắng | Hampshire Platinum 4336L - 91160

1,855,000₫

Flanders Gold 1714L

Âu cơm (thố cơm) có nắp đậy dung tích 1.800ml sứ trắng | Flanders Gold 1714L - 91129

2,955,000₫

Flanders Platinum 1715L

Âu cơm (thố cơm) có nắp đậy dung tích 1.800ml sứ trắng | Flanders Platinum 1715L - 91129

2,955,000₫

Glacier Platinum 1702L

Âu cơm (thố cơm) có nắp dung tích 1.720ml sứ trắng | Glacier Platinum 1702L - 91029

3,396,000₫

Liên hệ
 Âu cơm (thố cơm) có nắp dung tích 1.800ml sứ trắng | Galaxy L554L - 91129
 Âu cơm (thố cơm) có nắp dung tích 1.800ml sứ trắng | Galaxy L554L - 91129
Galaxy L554L

Âu cơm (thố cơm) có nắp dung tích 1.800ml sứ trắng | Galaxy L554L - 91129

2,503,000₫

-5%
 Âu cơm (thố cơm) có nắp dung tích 1.800ml sứ trắng | Gloria L553L - 91129
 Âu cơm (thố cơm) có nắp dung tích 1.800ml sứ trắng | Gloria L553L - 91129
Gloria L553L

Âu cơm (thố cơm) có nắp dung tích 1.800ml sứ trắng | Gloria L553L - 91129

2,377,850₫ 2,503,000₫

Liên hệ
 Âu cơm (thố cơm) có nắp dung tích 1.800ml sứ trắng | Hampshire Gold 4335L - 91129
 Âu cơm (thố cơm) có nắp dung tích 1.800ml sứ trắng | Hampshire Gold 4335L - 91129
Hampshire Gold 4335L

Âu cơm (thố cơm) có nắp dung tích 1.800ml sứ trắng | Hampshire Gold 4335L - 91129

3,310,000₫

Hampshire Platinum 4336L

Âu cơm (thố cơm) có nắp dung tích 1.800ml sứ trắng | Hampshire Platinum 4336L - 91129

3,310,000₫

Art Stage Collection

Âu cơm (thố cơm) có nắp dung tích 1900ml | 4257L-91860

1,576,000₫

Glacier Platinum 1702L

Bát (chén) 10,7cm dung tích 220ml đựng nước chấm, soup | Glacier Platinum 1702L - 91482

362,000₫

Flanders Platinum 1715L

Bát (chén) ăn soup, đựng nước chấm đường kính 10,7cm sứ trắng | Flanders Platinum 1715L - 91482

368,000₫

Liên hệ
 Bát (chén) ăn soup, yến 260ml có quai cầm kèm đĩa lót và nắp đậy | Art Stage 4257L-T91869
 Bát (chén) ăn soup, yến 260ml có quai cầm kèm đĩa lót và nắp đậy | Art Stage 4257L-T91869
Art Stage Collection

Bát (chén) ăn soup, yến 260ml có quai cầm kèm đĩa lót và nắp đậy | Art Stage 4257L-T91869

532,000₫

Art Stage Collection

Bát (chén) ăn soup, yến 260ml có quai cầm | Art Stage 4257L-91869B

271,000₫

Crestwood Gold 4167L

Bát (chén) đa năng ăn ngũ cốc, trái cây đường kính 16.2cm | Crestwood Gold 4167L-91307

431,000₫

Flanders Gold 1714L

Bát (chén) đựng nước chấm, soup đường kính 10,7cm sứ trắng | Flanders Gold 1714L - 91482

368,000₫

Glacier Platinum 1702L

Bát (tô) đa năng 17,5cm dung tích 640ml đựng soup, đồ chiên xào | Glacier Platinum 1702L - 91097

377,000₫

-5%
 Bát (tô) đa năng 19cm dung tích 600ml đựng soup, đồ chiên xào sứ trắng | Gloria L553L - 91997
 Bát (tô) đa năng 19cm dung tích 600ml đựng soup, đồ chiên xào sứ trắng | Gloria L553L - 91997
Gloria L553L

Bát (tô) đa năng 19cm dung tích 600ml đựng soup, đồ chiên xào sứ trắng | Gloria L553L - 91997

312,550₫ 329,000₫

Hampshire Gold 4335L

Bát (tô) đa năng 19cm dung tích 600ml đựng soup, đồ chiên xào sứ trắng | Hampshire Gold 4335L - 91997

428,000₫

Hampshire Platinum 4336L

Bát (tô) đa năng 19cm dung tích 600ml đựng soup, đồ chiên xào sứ trắng | Hampshire Platinum 4336L - 91997

428,000₫

Aegean Dreams 1740L

Bát (tô) đa năng đựng soup, đồ chiên xào 17,5cm dung tích 640ml Aegean Dreams 1740L - 91097

284,000₫

Eternal Palace Gold 1728L

Bát (tô) đa năng đựng soup, đồ chiên xào 17,5cm dung tích 640ml sứ trắng | Eternal Palace Gold 1728L-91097

382,000₫

Eternal Palace 1717L

Bát (tô) đa năng đựng soup, đồ chiên xào 17,5cm dung tích 640ml | Eternal Palace 1717L-91097

382,000₫

-5%
 Bát (tô) đa năng đựng soup, đồ chiên xào 19cm
 Bát (tô) đa năng đựng soup, đồ chiên xào 19cm
Crestwood Cobalt Gold 4171L

Bát (tô) đa năng đựng soup, đồ chiên xào 19cm

510,150₫ 537,000₫

-5%
 Bát (tô) đa năng đựng soup, đồ chiên xào 19cm
 Bát (tô) đa năng đựng soup, đồ chiên xào 19cm
Crestwood Cobalt Platinum 4170L

Bát (tô) đa năng đựng soup, đồ chiên xào 19cm

510,150₫ 537,000₫

Flanders Gold 1714L

Bát (tô) đa năng đựng soup, đồ chiên xào 19cm dung tích 600ml sứ trắng | Flanders Gold 1714L - 91997

382,000₫

Flanders Platinum 1715L

Bát (tô) đa năng đựng soup, đồ chiên xào 19cm dung tích 600ml sứ trắng | Flanders Platinum 1715L - 91997

382,000₫

Galaxy L554L

Bát (tô) đa năng đựng soup, đồ chiên xào 19cm dung tích 600ml sứ trắng | Galaxy L554L - 91997

329,000₫

Xem thêm sản phẩm
 • Sản phẩm nổi bật
 • Giá: Tăng dần
 • Giá: Giảm dần
 • Tên: A-Z
 • Tên: Z-A
 • Cũ nhất
 • Mới nhất
 • Bán chạy nhất
 • Tồn kho: Giảm dần
Bộ sưu tập
Phong cách thiết kế
Khoảng giá
Chất liệu
Loại sản phẩm
Sản phẩm lẻ/bộ
Mục đích sử dụng