Đĩa Oval cỡ vừa (34cm - 38cm)

 • Sản phẩm nổi bật
 • Giá: Tăng dần
 • Giá: Giảm dần
 • Tên: A-Z
 • Tên: Z-A
 • Cũ nhất
 • Mới nhất
 • Bán chạy nhất
 • Tồn kho: Giảm dần
Bộ lọc
Bộ sưu tập
Phong cách thiết kế
Chất liệu
Loại sản phẩm
Sản phẩm lẻ/bộ
Mục đích sử dụng
Khoảng giá
Sắp xếp:
 • Sản phẩm nổi bật
 • Giá: Tăng dần
 • Giá: Giảm dần
 • Tên: A-Z
 • Tên: Z-A
 • Cũ nhất
 • Mới nhất
 • Bán chạy nhất
 • Tồn kho: Giảm dần
Bộ sưu tập:
Phong cách thiết kế:
Lọc giá:
Chất liệu:
Loại sản phẩm:
Sản phẩm lẻ/bộ:
Mục đích sử dụng:
Xóa hết
Plain White 9990L

Đĩa Oval cỡ nhỏ (SM) dài 31,2cm | Monte Bianco 4833L - 97245

1,236,000₫

Accompanist 4886L

Đĩa Oval cỡ vừa (MD) dài 36,8cm sứ xương | Accompanist 4886-1L - 97244

3,031,000₫

Plain White 9990L

Đĩa Oval cỡ vừa (MD) dài 36,8cm | Monte Bianco 4833L-97244

1,972,000₫

Champagne Pearls 4811J

Đĩa Oval cỡ vừa (MD) dài 37,2cm sứ xương Nhật Bản | Champagne Pearls 4811J-59544

5,704,000₫

Evening Majesty 4818J

Đĩa Oval cỡ vừa (MD) dài 37,2cm sứ xương Nhật Bản | Evening Majesty 4818J-59544

9,079,000₫

Yoshino 9983J

Đĩa Oval cỡ vừa (MD) dài 37,2cm sứ xương Nhật Bản | Yoshino 9983J-59544

5,704,000₫

Crestwood Cobalt Platinum 4170L

Đĩa Oval cỡ vừa (size M) dài 34,5cm

2,417,000₫

Austin Platinum 4360L

Đĩa Oval cỡ vừa (size M) dài 34,5cm

1,757,000₫

Crestwood Cobalt Gold 4171L

Đĩa Oval cỡ vừa (size M) dài 34,5cm

2,417,000₫

Crestwood Gold 4167L

Đĩa Oval cỡ vừa (size M) dài 34,5cm

1,945,000₫

Flanders Gold 1714L

Đĩa Oval cỡ vừa (size M) dài 34,5cm sứ trắng | Flanders Gold 1714L - 91344

1,757,000₫

Liên hệ
 Đĩa Oval cỡ vừa (size M) dài 35,3cm
 Đĩa Oval cỡ vừa (size M) dài 35,3cm
Aegean Dreams 1740L

Đĩa Oval cỡ vừa (size M) dài 35,3cm

1,329,000₫

Eternal Palace Gold 1728L

Đĩa Oval cỡ vừa (size M) dài 35,3cm sứ trắng | Eternal Palace Gold 1728L-91044

1,757,000₫

Eternal Palace 1717L

Đĩa Oval cỡ vừa (size M) dài 35,3cm | Eternal Palace 1717L-91044

1,757,000₫

Arctic White 4000L

Đĩa Oval cỡ vừa (size M) dài 35,6cm

846,000₫

Cher Blanc 1655L

Đĩa Oval cỡ vừa (size M) dài 36,1cm

2,634,000₫

Crochet 4966L

Đĩa Oval cỡ vừa (size M) dài 36,8cm

3,933,000₫

Liên hệ
 Đĩa Oval cỡ vừa (size M) dài 36,8cm
 Đĩa Oval cỡ vừa (size M) dài 36,8cm
Broome Street 4913L

Đĩa Oval cỡ vừa (size M) dài 36,8cm

3,147,000₫

English Herbs 4942L

Đĩa Oval cỡ vừa (size M) dài 37,8cm | English Herbs 4942L-97844

2,150,000₫

Art Stage Collection

Đĩa oval coupe đường kính 36.9cm

922,000₫

Art Stage Collection

Đĩa oval dài 35.3cm

848,000₫

Xem thêm sản phẩm
 • Sản phẩm nổi bật
 • Giá: Tăng dần
 • Giá: Giảm dần
 • Tên: A-Z
 • Tên: Z-A
 • Cũ nhất
 • Mới nhất
 • Bán chạy nhất
 • Tồn kho: Giảm dần
Bộ sưu tập
Phong cách thiết kế
Khoảng giá
Chất liệu
Loại sản phẩm
Sản phẩm lẻ/bộ
Mục đích sử dụng