TOP 100+ BỘ ẤM CHÉN UỐNG TRÀ CAO CẤP NHẬP KHẨU 2024

 • Sản phẩm nổi bật
 • Giá: Tăng dần
 • Giá: Giảm dần
 • Tên: A-Z
 • Tên: Z-A
 • Cũ nhất
 • Mới nhất
 • Bán chạy nhất
 • Tồn kho: Giảm dần
Bộ lọc
Bộ sưu tập
Phong cách thiết kế
Chất liệu
Loại sản phẩm
Sản phẩm lẻ/bộ
Mục đích sử dụng
Khoảng giá
Sắp xếp:
 • Sản phẩm nổi bật
 • Giá: Tăng dần
 • Giá: Giảm dần
 • Tên: A-Z
 • Tên: Z-A
 • Cũ nhất
 • Mới nhất
 • Bán chạy nhất
 • Tồn kho: Giảm dần
Bộ sưu tập:
Phong cách thiết kế:
Lọc giá:
Chất liệu:
Loại sản phẩm:
Sản phẩm lẻ/bộ:
Mục đích sử dụng:
Xóa hết
Flanders Gold 1714

Bộ ấm chén uống trà 13 món (ấm nhỏ 780ml) | Flanders Gold 1714L-T014S

5,101,000₫

Liên hệ
 Bộ ấm chén uống trà 15 món ( Bình trà dung tích 1.150ml ) | Hertford 4861
 Bộ ấm chén uống trà 15 món ( Bình trà dung tích 1.150ml ) | Hertford 4861
Hertford 4861

Bộ ấm chén uống trà 15 món ( Bình trà dung tích 1.150ml ) | Hertford 4861

14,904,000₫

Liên hệ
 Bộ ấm chén uống trà sứ xương 15 món | Primrose 4909
 Bộ ấm chén uống trà sứ xương 15 món | Primrose 4909
Primrose 4909

Bộ ấm chén uống trà sứ xương 15 món | Primrose 4909

16,515,000₫

Bountiful Garden M/667L

Bộ ấm chén uống trà 15 món | Bountiful Garden M/667L

7,296,000₫

Rosa Basket 1736

Bộ ấm chén uống trà sứ trắng 15 món | Rosa Basket 1736

9,321,000₫

Princess Bouquet Platinum 1661L

Bộ ấm chén uống trà (tách trà nhỏ 115ml) sứ trắng 13 món | Princess Bouquet Platinum 1661L-T014S

4,480,000₫

Princess Bouquet Gold 1660L

Bộ ấm chén uống trà (tách trà nhỏ 115ml) sứ trắng 13 món | Princess Bouquet Gold 1660L-T014S

4,480,000₫

Aidan Gold 4941L

Bộ ấm chén uống trà đầy đủ 18 món ( Bình trà dung tích 1.650ml, đĩa nhấn đỏ) | Aidan Gold 4941

18,351,000₫

Aidan 4867L

Bộ ấm chén uống trà 13 món (ấm 1.280ml) sứ xương | Aidan 4867-T014M

10,584,000₫

Yae 4968

Bộ ấm chén uống trà sứ xương 15 món | Yae 4968

12,880,000₫

English Herbs 4942

Bộ ấm chén uống trà 13 món (ấm nhỏ 600ml) sứ xương cao cấp | English Herbs 4942L-T014S

6,600,000₫

Blue Sorrentino 4562L

Bộ ấm chén uống trà sứ xương đầy đủ 15 món (Bình trà 520ml, tách trà 220ml) | Blue Sorrentino 4562L

12,904,000₫

Palace Rose 4863

Bộ ấm chén uống trà sứ xương 15 món | Palace Rose 4863

14,276,000₫

Liên hệ
 Bộ ấm chén uống trà 15 ( Bình trà dung tích 650ml ) | Hertford 4861
 Bộ ấm chén uống trà 15 ( Bình trà dung tích 650ml ) | Hertford 4861
Hertford 4861

Bộ ấm chén uống trà 15 ( Bình trà dung tích 650ml ) | Hertford 4861

13,596,000₫

Liên hệ
 Bộ bàn trà / coffee 15 món | Islay 4885
 Bộ bàn trà / coffee 15 món | Islay 4885
Islay 4885

Bộ bàn trà / coffee 15 món | Islay 4885

20,878,000₫

Liên hệ
 Bộ ấm chén uống trà 18 món | Islay Platinum 4897
 Bộ ấm chén uống trà 18 món | Islay Platinum 4897
Islay Platinum 4897

Bộ ấm chén uống trà 18 món | Islay Platinum 4897

24,097,000₫

Liên hệ
 Bộ ấm chén uống trà 15 món | Forever Fields 4950
 Bộ ấm chén uống trà 15 món | Forever Fields 4950
Forever Fields 4950

Bộ ấm chén uống trà 15 món | Forever Fields 4950

14,276,000₫

Liên hệ
 Bộ ấm chén uống trà 13 món (ấm nhỏ 650ml) sứ xương cao cấp | Islay 4885L-T014S
 Bộ ấm chén uống trà 13 món (ấm nhỏ 650ml) sứ xương cao cấp | Islay 4885L-T014S
Islay 4885

Bộ ấm chén uống trà 13 món (ấm nhỏ 650ml) sứ xương cao cấp | Islay 4885L-T014S

12,738,000₫

Majestic Collection

Bộ ấm chén uống trà 15 món | MAJESTIC GREEN M-164L-T017A

10,552,000₫

Flanders Platinum 1715

Bộ ấm chén uống trà sứ trắng 15 món (Bình trà 1.200ml) | Flanders Platinum 1715

8,583,529₫

Flanders Gold 1714

Bộ ấm chén uống trà 15 món (Bình trà dung tích 1.200ml) | Flanders Gold 1714

8,583,000₫

Art Stage Collection

Bộ ấm chén uống trà (ấm nhỏ 630ml, tách nhỏ 90ml ) sứ trắng 13 món | Art Stage 1609L-T014S

2,352,000₫

Crestwood Cobalt Platinum 4170L

Bộ ấm chén uống trà 15 món (Bình trà 1.200ml) | Crestwood Cobalt Platinum 4170L

10,549,000₫

Trefolio Gold 4945

Bộ ấm chén uống trà 15 món sứ xương | Trefolio Gold 4945L-T017A

15,591,000₫

Liên hệ
 Bộ ấm chén uống trà sứ xương 15 món | Splendid Umber 4970L
 Bộ ấm chén uống trà sứ xương 15 món | Splendid Umber 4970L
Splendid Umber 4970L

Bộ ấm chén uống trà sứ xương 15 món | Splendid Umber 4970L

15,591,000₫

Infinity Blue 4978L

Bộ ấm chén uống trà sứ xương 15 món | Infinity Blue 4978L

17,462,000₫

Crochet 4966

Bộ ấm chén uống trà sứ xương 15 món | Crochet 4966

15,591,000₫

Crestwood Gold 4167L

Bộ ấm chén uống trà sứ trắng 15 món (Bình trà thấp) | Crestwood Gold 4167L

8,468,000₫

Trefolio Platinum 4957

Bộ ấm chén uống trà 13 món (ấm nhỏ 650ml) sứ xương cao cấp | Trefolio Platinum 4957L-T014S

8,800,000₫

Odessa Platinum 4875

Bộ ấm chén uống trà 13 món ( Bình trà 1.150ml, tách trà 90ml) | Odessa Platinum 4875l-T014XR

10,848,000₫

Trefolio Gold 4945

Bộ ấm chén uống trà 13 món (ấm 650ml, tách 90ml) sứ xương cao cấp | Trefolio Gold 4945L-T014S

8,800,000₫

Eternal Palace 1717

Bộ ấm chén uống trà 13 món (ấm 630ml, tách 100ml) sứ trắng| Eternal Palace 1717L-T014S

5,018,000₫

Gloria L553L

Bộ ấm chén uống trà sứ trắng 15 món (Bình trà thấp) | Gloria L553L-T017A

5,942,000₫

Crochet 4966

Bộ ấm chén uống trà 13 món (ấm nhỏ 650ml) sứ xương cao cấp | Crochet 4966L-T014S

8,800,000₫

Crestwood Gold 4167L

Bộ ấm chén uống trà 13 món (ấm nhỏ 780ml) | Crestwood Gold 4167L-T014S

5,573,000₫

Liên hệ
 Bộ ấm chén uống trà sứ xương 13 món ( Bình trà 1.150ml, tách trà 90ml) | Odessa Gold 4874L-T014XR
 Bộ ấm chén uống trà sứ xương 13 món ( Bình trà 1.150ml, tách trà 90ml) | Odessa Gold 4874L-T014XR
Odessa Gold 4874

Bộ ấm chén uống trà sứ xương 13 món ( Bình trà 1.150ml, tách trà 90ml) | Odessa Gold 4874L-T014XR

10,357,000₫

Crestwood Cobalt Gold 4171L

Bộ ấm chén trà sứ trắng 15 món (Bình trà thấp) | Crestwood Cobalt Gold (4171L)

10,549,000₫

Broome Street 4913L

Bộ ấm chén trà sứ xương 15 món | Broome Street (4913)

12,466,000₫

Liên hệ
 Bộ ấm chén uống trà 13 món (ấm nhỏ 650ml) sứ xương cao cấp | Odessa Gold 4874L-T014S
 Bộ ấm chén uống trà 13 món (ấm nhỏ 650ml) sứ xương cao cấp | Odessa Gold 4874L-T014S
Odessa Gold 4874

Bộ ấm chén uống trà 13 món (ấm nhỏ 650ml) sứ xương cao cấp | Odessa Gold 4874L-T014S

9,899,000₫

Odessa Platinum 4875

Bộ ấm chén uống trà 13 món (ấm nhỏ 650ml) sứ xương cao cấp | Odessa Platinum 4875L-T014S

9,899,000₫

Trefolio Platinum 4957

Bộ ấm chén trà sứ xương 15 món | Trefolio Platinum 4957

15,591,000₫

Galaxy L554L

Bộ ấm chén uống trà 13 món (ấm 780ml, tách 100ml) | Galaxy L554L-T014S

3,876,000₫

Glacier Platinum 1702

Bộ ấm chén uống trà 15 món | Glacier Platinum 1702

7,512,000₫

Austin Platinum 4360L

Bộ ấm chén uống trà 15 món (Bình trà thấp) | Austin Platinum 4360

7,483,000₫

Broome Street 4913L

Bộ ấm chén uống trà 13 món (ấm nhỏ 520ml) sứ xương cao cấp | Broome Street 4913L-T014S

7,249,000₫

Odessa Cobalt Platinum 4922

Bộ ấm chén uống trà sứ xương 15 món (bình trà thấp) | Odessa Cobalt Platinum 4922

17,138,000₫

Liên hệ
 Bộ ấm chén uống trà 15 món | Eternal Palace 1717
 Bộ ấm chén uống trà 15 món | Eternal Palace 1717
Eternal Palace 1717

Bộ ấm chén uống trà 15 món | Eternal Palace 1717

7,483,000₫

Rochelle Platinum 4795L

Bộ ấm chén uống trà 13 món Châu Á (ấm 950ml, tách 160ml) | Rochelle Platinum 4795L-T014A

14,109,000₫

Rochelle Platinum 4795L

Bộ ấm chén uống trà 13 món Châu Á (ấm 950ml, tách 145ml) | Rochelle Platinum 4795L-T014SA

10,857,000₫

Rochelle Gold 4796L

Bộ ấm chén uống trà 13 món Châu Á (ấm 950ml, tách 160ml) | Rochelle Gold 4796L-T014A

14,109,000₫

Xem thêm sản phẩm
 • Sản phẩm nổi bật
 • Giá: Tăng dần
 • Giá: Giảm dần
 • Tên: A-Z
 • Tên: Z-A
 • Cũ nhất
 • Mới nhất
 • Bán chạy nhất
 • Tồn kho: Giảm dần
Bộ sưu tập
Phong cách thiết kế
Khoảng giá
Chất liệu
Loại sản phẩm
Sản phẩm lẻ/bộ
Mục đích sử dụng

TOP 100+ BỘ ẤM CHÉN UỐNG TRÀ CAO CẤP NHẬP KHẨU 2024

bộ ấm chén uống trà cao cấp

Hãy lựa chọn bộ ấm chén uống trà cao cấp và đặc sắc nhất cho không gian thưởng trà tại gia và nâng cấp trải nghiệm thưởng trà của chính bạn, đây chính là xu hướng lựa chọn bộ ấm chén uống trà 2024 mà bạn không thể bỏ qua.

1. Bộ ấm chén uống trà cao cấp để phòng khách

Trong không gian phòng khách - có thể nói là phòng chức năng đầu tiên khi bước vào, gây ấn tượng mạnh mẽ với khách đến chơi nhà, nội thất cùng sự bài trí nơi đây được rất nhiều gia chủ coi trọng. Trong đó, bộ ấm chén uống trà cao cấp là một phần không thể thiếu trong phòng khách, nơi mang lại không khí sum vầy đáng giá giữa gia đình, bè bạn bên những tách trà thơm thảo và những khoảnh khắc sẻ chia tình cảm thân thương quý giá. Không chỉ tạo ra những trải nghiệm thưởng trà thư giãn, bộ ấm chén uống trà còn tạo nên màu sắc thân thiện và ấm cúng trong cuộc sống hàng ngày.

1.1 Phong cách cổ điển và bán cổ điển

Đối với những không gian nội thất có phong cách cổ điển hay bán cổ điển, các bộ ấm chén uống trà cao cấp mang phong cách phương Tây là lựa chọn tuyệt vời để đặt ở phòng khách.

bộ ấm chén uống trà cao cấp Hertford Bộ ấm chén uống trà Hertford.

bộ ấm chén uống trà cao cấp Islay Bộ ấm chén uống trà Islay.

bộ ấm chén uống trà cao cấp Wabana Bộ ấm chén uống trà Wabana.

Với thiết kế tinh tế và đường nét mềm mại, bộ ấm chén uống trà cao cấp của Noritake không chỉ mang vẻ đẹp thanh lịch và sang trọng, mà còn là tác phẩm sứ nghệ thuật làm điểm nhấn nhỏ bé nhưng đắt giá, gợi lên không gian Châu Âu cổ điển rõ rệt, đồng thời khiến các bộ ấm chén uống trà trở thành tâm điểm chú ý trong phòng khách. Đặc biệt, chất liệu sứ xương cao cấp và các họa tiết tinh xảo trên bề mặt tách và ấm cũng tạo nên ấn tượng khó quên cho bất cứ ai vừa nhìn thấy.

1.2 Phong cách hiện đại

Đây là phong cách nội thất luôn luôn thịnh hành, được các gia chủ yêu thích trong mọi thời đại. Thông thường, không gian phòng khách theo phong cách này sẽ có tông màu trung tính, vật dụng đơn giản, chủ yếu là hình khối và các đường thẳng sắc nét.

Theo quy tắc này, các vật liệu như kính, thủy tinh, bê tông, thép,…được ưu tiên lựa chọn hơn, xóa bỏ lối kiến trúc cổ điển. Đồ nội thất và trang trí theo phong cách thiết kế hiện đại thường sử dụng các vật liệu tự nhiên, màu trung tính hoặc màu đất và loại bỏ các chi tiết không cần thiết.

Trong đó, bộ ấm chén uống trà cao cấp - đặc biệt là đối với các nước phương Đông như Việt Nam ta - là vật biểu tượng cho truyền thống và văn hóa, các gia chủ tinh ý sẽ chọn lựa được bộ sưu tập vừa có tác dụng thưởng thức, vừa phù hợp với phong cách của cả phòng khách trong những gợi ý sau.

bộ ấm chén uống trà cao cấp Moonlit Blossoms Bộ ấm chén uống trà Moonlit Blossoms.

bộ ấm chén uống trà cao cấp Aidan Gold Bộ ấm chén uống trà Aidan Gold.

bộ ấm chén uống trà cao cấp Raptures Gold Bộ ấm chén uống trà Raptures Gold.

Hầu hết đều mang những tông màu đơn sắc cùng họa tiết sắc nét, bộ ấm chén uống trà cao cấp để phòng khách bằng sứ trắng hay sứ trắng cao cấp của Noritake là lựa chọn thông thái cho không gian đương đại. Chất men sáng bóng sang trọng trong thiết kế cơ bản sẽ là cặp đôi hoàn hảo cho phòng khách có phong cách nội thất hiện đại.

1.3 Phong cách tối giản

Phong cách nội thất tối giản đặc trưng bởi sự đơn giản, tinh tế và tập trung vào không gian - nghĩa là khi bạn càng tối giản vật dụng, chỉ giữ hoặc bài trí các món đồ thật sự cần thiết với gam màu hài hoà, để không gian sống có nhiều khoảng "thở" hơn thì đó mới chính là yếu tố cốt lõi của phong cách nội thất tối giản.

Với sự sắp xếp hợp lý và tiết chế các yếu tố trang trí, không gian sẽ trở nên thanh lịch và gọn gàng. Tuy nhiên, bộ ấm chén uống trà vẫn là vật dụng không thể thiếu, và hoàn toàn có thể phối hợp ăn ý với toàn bộ không gian phòng khách bằng các thiết kế sau.

bộ ấm chén uống trà Cher Blanc Bộ ấm chén uống trà Cher Blanc.

bộ ấm chén uống trà Champagne Pearls Bộ ấm chén uống trà Champagne Pearls.

bộ ấm chén uống trà Conjunto Bộ ấm chén uống trà Conjunto.

Cả ba bộ ấm chén uống trà cao cấp Cher Blanc, Accompanist và Conjunto đều mang tinh thần tối giản tuyệt đối, hướng mọi sự chú ý đến “màu trắng” của sứ, đồng thời cũng không hề quá giản dị khi đã có những họa tiết được chạm nổi trên bề mặt ấm và tách. Không quá xa hoa phức tạp nhưng vẫn tạo nên nét lịch lãm không khó để nhận thấy, bộ ấm chén uống trà sứ trắng Noritake quả nhiên là mảnh ghép hoàn hảo cho phòng khách phong cách tối giản.

2. Bộ ấm chén uống trà cao cấp phong cách phương Đông

Bộ ấm chén uống trà phương Đông mang đậm tính truyền thống và văn hóa đặc trưng. Một bộ ấm chén uống trà đầy đủ bao gồm chén trà nhỏ gọn và ấm trà được làm bằng gốm sứ, thể hiện sự tôn trọng đối với văn hóa và phong cách địa phương. Họa tiết trên bộ ấm chén thường là các biểu tượng phong cảnh, động vật, hoặc các ký hiệu đậm chất phương Đông, tạo nên vẻ đẹp tự nhiên đầy cuốn hút.

bộ ấm chén uống trà Blue Sorrentino Bộ ấm chén uống trà Blue Sorrentino.

bộ ấm chén uống trà Hana Sarasa Bộ ấm chén uống trà Hana Sarasa.

Tách trà kiểu phương Tây thường có miệng rộng hoặc miệng loe, dung tích lớn để chứa được nhiều trà hơn và luôn luôn có tay cầm. Ngược lại, tách hay còn gọi là chén uống trà phương Đông thường nhỏ hơn, miệng khum hoặc dáng trụ thông thường, có tay cầm hoặc không có tay cầm đều được. Các bộ ấm chén uống trà thuộc bộ sưu tập Blue Sorrentino, Hana Sarasa và Yae đều sở hữu thiết kế miệng tách hình trụ cơ bản, giúp giữ hương trà (thông thường là trà hoa theo kiểu phương Đông) lâu hơn, dậy mùi hơn khi nâng tách lên thưởng thức, tập trung tuyệt đối vào trải nghiệm nhâm nhi từng ngụm trà đậm đà đặc trưng của người phương Đông.

bộ ấm chén uống trà Yae Bộ ấm chén uống trà Yae.

Ngoài ra, họa tiết hoa lá được thể hiện theo từng phong cách khác nhau, nhưng nhìn chung vẫn mang lại cảm giác thiên nhiên êm ả và bình yên, gợi nên không gian tĩnh lặng chuyên chú thưởng trà của hầu hết người dân phương Đông.

3. Bộ ấm chén uống trà cao cấp phong cách phương Tây

Là vùng đất khởi đầu cho khái niệm “tiệc trà chiều” sang trọng và lịch lãm, bộ ấm chén uống trà phương Tây có thiết kế vô cùng độc đáo và đẳng cấp, thể hiện sự tinh tế trong nghệ thuật thưởng trà. Chúng thường có hình dạng thanh mảnh với các đường cong mềm mại và tỉ mỉ. Chất liệu chủ yếu được sử dụng là sứ, thủy tinh, hoặc bạc, với mặt bóng hoặc mờ tạo nên vẻ đẹp đa dạng.

3.1 Bộ ấm trà đẹp kiểu Anh

Mang trong mình sự trang nhã, truyền thống và sự ưu ái đối với việc thưởng thức, trà chiều kiểu Anh là một nét đặc trưng không thể không nhắc đến của văn hóa ẩm thực Anh Quốc. Đây là khoảng thời gian quý báu để giới quý tộc tận hưởng một ly trà thơm ngon cùng với các loại đồ ăn nhẹ như bánh quy, bánh ngọt, sandwich,...

bộ ấm chén uống trà Evening Majesty Bộ ấm chén uống trà Evening Majesty.

bộ ấm chén uống trà Primrose Bộ ấm chén uống trà Primrose.

Bởi lẽ trà chiều kiểu Anh không chỉ là một bữa ăn nhẹ, mà còn là một nghi lễ xã giao quan trọng trong giới quý tộc, cho nên từng chi tiết cho bữa tiệc, từ thứ tự thức ăn nhẹ cho đến cách chọn bộ ấm chén uống trà đều được chú trọng tỉ mỉ. Bộ ấm chén dùng trong các buổi trà chiều thường làm bằng sứ cao cấp với các họa tiết và chi tiết trang trí phức tạp, màu sắc tươi sáng và hài hòa để tăng thêm vẻ đẹp và sự nổi bật cho bàn tiệc xa hoa.

bộ ấm chén uống trà Jardin Fleuri Bộ ấm chén uống trà Jardin Fleuri.

bộ ấm chén uống trà Noble Pearl Bộ ấm chén uống trà Noble Pearl.

Với mục tiêu ban đầu là thị trường Châu Âu, thiết kế của bộ ấm chén uống trà Noritake đặc biệt chú trọng đến chi tiết dù là nhỏ nhất. Các loại ấm và tách trà thường có hình dạng thanh lịch, mềm mại cùng các đường cong mượt mà. Quai tách được thiết kế thoải mái và dễ cầm nắm, cho người dùng dễ dàng sử dụng, vô cùng phù hợp với những buổi thưởng trà trong không khí thoải mái và thư giãn nhất.

bộ ấm chén uống trà Ake Komon và Sumi Komon Bộ ấm chén uống trà Ake Komon và Sumi Komon.

bộ ấm chén uống trà Crestwood Gold Bộ ấm chén uống trà Crestwood Gold.

Bộ ấm chén uống trà phong cách phương Tây của Noritake không chỉ là dụng cụ uống trà, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, tạo nên vẻ đẹp khó quên cho những buổi tiệc trà thi vị. Yếu tố nghệ thuật song hành cùng công dụng hoàn hảo, các bộ ấm trà Noritake luôn mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho người yêu thích thưởng trà. Với sự kết hợp ăn ý giữa chức năng và nghệ thuật, bộ ấm trà Noritake đem đến trải nghiệm uống trà đẳng cấp và đáng nhớ cho giới mộ điệu.

3.2 Bộ ấm trà đẹp cho cà phê

Trong văn hóa phương Tây, cà phê không chỉ là một loại thức uống thông thường, mà còn phản ánh sự tôn trọng và đam mê về hương vị trong ẩm thực nói chung. Khác với các nước phương Đông, cà phê ở phương Tây không chỉ là một thức uống buổi sáng, mà còn là một hoạt động xã giao. Đây đã trở thành một thói quen trải dài trong suốt cả ngày của họ, từ sáng sớm cho đến đêm khuya. Thậm chí, thưởng thức cà phê sau bữa tối là một việc không hề hiếm thấy ở văn hóa phương Tây.

bộ ấm chén uống trà English Herbs Bộ ấm chén sứ xương English Herbs.

bộ ấm chén uống trà Cher Blanc Bộ ấm chén sứ trắng cao cấp Cher Blanc.

Phương Tây có nhiều kiểu uống cà phê phổ biến như espresso, cappuccino, latte hay mocha. Mỗi kiểu uống tuy có tỉ lệ cà phê và sữa khác nhau nhưng đều thật hoàn hảo với một lớp kem mịn và hương vị tinh tế, tạo ra những trải nghiệm đa dạng cho người thưởng thức.

bộ ấm chén uống trà The Homage Tách uống cà phê The Homage.

Đặc biệt, bộ sưu tập sứ xương The Homage có thiết kế tách khác biệt dành cho từng loại cà phê Ý khác nhau. Tách cappuccino từ bộ sưu tập sứ trắng cao cấp The Homage có dáng hình trụ, miệng tách rộng để người sử dụng có thể dễ dàng tạo hình cho tách cà phê tại gia theo ý muốn.

bộ ấm chén uống trà The Homage Tách uống cà phê The Homage.

Espresso có kết cấu đơn giản hơn so với cappuccino, chỉ bao gồm một đến hai shot cà phê, cho nên dòng tách này có dung tích nhỏ hơn so với các loại tách khác trong The Homage. Tách uống espresso này được thiết kế theo dáng cốc demitasse - có nghĩa là “nửa cốc" trong tiếng Pháp, đặc biệt phục vụ cho mục đích giữ nguyên được mùi vị nguyên chất cùng độ ấm nóng vừa mới pha của tách cà phê thượng hạng.

bộ ấm chén uống trà The Homage Tách uống cà phê The Homage.

Tách uống lungo từ bộ sưu tập sứ trắng cao cấp The Homage nhỏ hơn tách uống cappuccino, nhưng nó có dung tích gần như gấp đôi so với tách uống espresso cùng bộ sưu tập, đáp ứng yêu cầu của những người yêu thích cà phê khó tính. Đặc biệt, tách uống lungo còn có hai thiết kế, một tách với đường thẳng hiện đại theo phong cách Art Deco và một tách với những đường cong mềm mại, thanh lịch.

4. Bộ ấm chén uống trà màu trơn cao cấp

Bộ ấm chén uống trà trơn màu không có họa tiết hay màu sắc phức tạp, tập trung hoàn toàn vào bề mặt sứ mịn màng, nổi bật nước men bóng đẹp, đồng thời dễ dàng phối hợp với nhiều không gian khác nhau, sử dụng bền bỉ qua năm tháng mà không sợ lỗi thời.

4.1 Bộ ấm trà đẹp màu trắng sứ

bộ ấm chén uống trà cao cấp Conjunto Bộ ấm chén uống trà Conjunto.

bộ ấm chén uống trà cao cấp Arctic White Bộ ấm chén uống trà Arctic White.

Bộ ấm chén uống trà cao cấp bằng sứ trắng của Noritake là một tác phẩm nghệ thuật tinh tế và đẳng cấp, thể hiện sự tinh hoa của nghệ thuật gốm sứ Nhật Bản. Với màu trắng có hơi ngả sang màu ngà trang nhã và bề mặt sáng bóng, bộ ấm chén uống trà sứ trắng Noritake tạo ra một không gian sang trọng và thanh lịch cho buổi thưởng trà.

bộ ấm chén uống trà cao cấp Accompanist Bộ ấm chén uống trà Accompanist.

Tuy bề mặt sứ trơn nhẵn không có họa tiết cầu kỳ nào, thế nhưng các bộ ấm chén uống trà màu trắng sứ Noritake không hề kém nổi bật với điểm nhấn mạ vàng từ 18K đến 23K nguyên chất ở phần viền xung quanh sản phẩm, tạo nên không gian quý phái mà không cần sự cầu kỳ, phức tạp. Đây là điểm nhấn hoàn hảo cho bất kỳ dịp gặp gỡ nào, từ các bữa tiệc trọng đại cho đến những buổi sum họp gia đình thân mật.

4.2 Bộ ấm trà đẹp trơn màu có viền

bộ ấm chén uống trà cao cấp Flanders Gold Bộ ấm chén uống trà Flanders Gold.

bộ ấm chén uống trà cao cấp Bogart Platinum Bộ ấm chén uống trà Bogart Platinum.

Vẫn dành nhiều sự chú ý cho màu trắng sứ quý phái đặc trưng, nhưng các bộ ấm chén uống trà có viền của Noritake vẫn sở hữu vẻ đẹp vô cùng tinh xảo và không kém phần lịch lãm với phần họa tiết viền tinh tế. Bao bọc thân sứ trắng với nước men bóng, viền họa tiết được thể hiện qua hình ảnh hoa lá hay hoa văn lấy cảm hứng từ các phong cách nghệ thuật nổi tiếng, tất cả thật uyển chuyển và tinh xảo qua bàn tay tài hoa của những nghệ nhân sứ lành nghề làng Noritake.

bộ ấm chén uống trà cao cấp Odessa Gold Bộ ấm chén uống trà Odessa Gold.

bộ ấm chén uống trà cao cấp Lazurite Gold Bộ ấm chén uống trà Lazurite Gold.

Bộ ấm chén uống trà trơn màu có viền của Noritake cũng có tính năng tiện dụng và linh hoạt. Tay cầm rộng và thoải mái, người sử dụng có thể cầm nắm và rót trà một cách dễ dàng. Bộ ấm chén uống trà còn bao gồm các phụ kiện như đĩa lót, hũ đường, hũ sữa và nhiều lựa chọn khác, tạo nên một trải nghiệm uống trà đẳng cấp và đa dạng.

5. Bộ ấm trà cao cấp kèm họa tiết

Sở hữu một loạt bộ sưu tập sứ mang trên mình từ họa tiết truyền thống đến thiết kế hiện đại, Noritake đem đến những lựa chọn phong phú cho hội yêu thích trà và có đẳng cấp trong trải nghiệm thưởng trà. Họa tiết trên các bộ ấm chén Noritake được thể hiện một cách sắc nét và tinh xảo. Có những bộ với họa tiết hoa văn tinh tế, từ những bông hoa nhẹ nhàng đến những mẫu hoa rực rỡ; cũng có những thiết kế với họa tiết hiện đại và sáng tạo. Những họa tiết trừu tượng, hoa văn độc đáo hay màu sắc táo bạo này đem đến một cái nhìn mới mẻ và phá cách cho những ai mến mộ sứ Nhật.

5.1 Bộ ấm trà cao cấp có họa tiết hình học

Bộ ấm chén uống trà họa tiết hình học của Noritake không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là biểu tượng của sự đa dạng và sáng tạo trong nghệ thuật gốm sứ nói chung.

bộ ấm chén uống trà Eternal Palace Bộ ấm chén uống trà Eternal Palace.

Không đóng khuôn trong những họa tiết có cách thể hiện mềm mại, uyển chuyển thông thường, những bộ ấm chén uống trà họa tiết hình học của Noritake mang đến sự độc đáo và phong cách cho văn hóa thưởng trà, đồng thời làm hài lòng nhiều nhà sưu tập sứ sành sỏi.

bộ ấm chén uống trà Blueshire Bộ ấm chén uống trà Blueshire.

bộ ấm chén uống trà Infinity Blue Bộ ấm trà cao cấp Infinity Blue.

Ngoài ra, bộ ấm chén uống trà họa tiết hình Noritake còn là một vật dụng trang trí tuyệt vời cho không gian sống. Sự tinh tế và vẻ đẹp sắc nét, độc đáo trên thân sứ trắng tạo nên điểm nhấn thanh lịch và sang trọng cho không gian nội thất hiện đại.

5.2 Bộ ấm trà cao cấp hình họa tiết hoa lá

Có thể nói những bộ ấm chén uống trà họa tiết hoa lá là đặc trưng nổi bật nhất của thương hiệu sứ Nhật hơn 100 tuổi Noritake. Qua bàn tay điêu luyện của các nghệ nhân tài hoa, thiên nhiên hiện lên trên thân sứ một cách sống động và tràn đầy sức sống, kết hợp với thiết kế nghệ thuật để tạo nên trải nghiệm thưởng trà đẳng cấp.

bộ ấm chén uống trà Hanaginsai Yuri Bộ ấm trà cao cấp Hanaginsai Yuri.

bộ ấm chén uống trà Yoshino Bộ ấm trà cao cấp Yoshino.

Đặc biệt, một số bộ ấm chén uống trà họa tiết hoa lá Noritake được vẽ hoàn toàn bằng tay, có thể kể đến một số cái tên tiêu biểu như Hanaginsai Yuri và Hanakinsai Yuri. Từ những đường cong mềm mại cho đến những họa tiết phức tạp, tất cả đều được tạo ra bằng cách sử dụng nét cọ chính xác và khả năng kiểm soát màu sắc. Phải là những người có kiến thức và kỹ năng sâu sắc về màu sắc, ánh sáng và cấu trúc của bề mặt sứ như nghệ nhân làng Noritake mới có thể tạo ra những tác phẩm vẽ tay đáng kinh ngạc như thế này.

bộ ấm chén uống trà Coco Fleur Bộ ấm trà cao cấp Coco Fleur.

bộ ấm chén uống trà Palace Rose Bộ ấm trà cao cấp Palace Rose.

Không chỉ gây ấn tượng mạnh mẽ bởi sự mềm mại của những đóa hoa hay hình ảnh tán lá, dây leo sáng bừng sức sống trên thân sứ, bộ ấm chén uống trà Noritake còn khiến từng sản phẩm của mình thêm phần nổi bật với kỹ thuật chấm nổi hình bán cầu quý phái trên bề mặt, hay kỹ nghệ viền vàng sang trọng bao quanh thiên nhiên đầy màu sắc. Điều này khiến vừa mang lại trải nghiệm thưởng trà tuyệt vời vừa đem đến một phong cách nhất định và giá trị nghệ thuật riêng biệt cho người sử dụng.

5.3 Bộ ấm trà cao cấp có họa tiết đa chiều

Với niềm trăn trở làm sao để tạo nên những tác phẩm đầy tính nghệ thuật, đồng thời mang lại sự mới mẻ, vượt qua những tiêu chuẩn sẵn có, những người nghệ nhân Noritake đã tìm ra phong cách sứ trắng mới: họa tiết đa chiều, tức là có thể chiêm ngưỡng những màu sắc không hề giống nhau dưới các góc độ khác nhau của sản phẩm.

bộ ấm chén uống trà cao cấp Champagne Pearls Bộ ấm trà cao cấp Champagne Pearls.

Lấy cảm hứng từ bọt khí li ti đầy sức sống từ chai sâm-panh, bộ sưu tập Champagne Pearls ra đời với họa tiết là những hình tròn với nhiều kích cỡ khác nhau. Điều đặc biệt rằng khi ngắm nhìn những “bọt khí” hình tròn này ở các góc độ khác nhau, sự ảnh hưởng của khúc xạ ánh sáng sẽ cho chúng ta nhìn thấy những màu sắc khác nhau của chúng.

bộ ấm chén uống trà cao cấp Splendid Umber Bộ ấm trà cao cấp Splendid Umber.

Cũng thuộc nhóm họa tiết hình học, thế nhưng bộ ấm trà cao cấp Splendid Umber tạo nên hiệu ứng 3D ảo diệu với những hình đa giác chồng lên nhau, kết hợp với tông màu đồng và vàng, cho tổng thể bộ trà sở hữu cảm giác hiện đại và phong cách độc đáo, khó có thể tìm thấy ở những sản phẩm cùng dòng khác.

Sở hữu trọn bộ ấm chén uống trà cao cấp sứ Nhật thượng hạng bằng cách đặt hàng qua website hay fanpage Noritake Vietnam, hoặc ghé thăm những showroom ở địa chỉ dưới đây để có trải nghiệm chân thật nhất!