Âu (thố) đựng cơm, canh (cho món Á), hoặc salad (cho món Âu)

 • Sản phẩm nổi bật
 • Giá: Tăng dần
 • Giá: Giảm dần
 • Tên: A-Z
 • Tên: Z-A
 • Cũ nhất
 • Mới nhất
 • Bán chạy nhất
 • Tồn kho: Giảm dần
Bộ lọc
Bộ sưu tập
Phong cách thiết kế
Chất liệu
Loại sản phẩm
Sản phẩm lẻ/bộ
Mục đích sử dụng
Khoảng giá
Sắp xếp:
 • Sản phẩm nổi bật
 • Giá: Tăng dần
 • Giá: Giảm dần
 • Tên: A-Z
 • Tên: Z-A
 • Cũ nhất
 • Mới nhất
 • Bán chạy nhất
 • Tồn kho: Giảm dần
Bộ sưu tập:
Phong cách thiết kế:
Lọc giá:
Chất liệu:
Loại sản phẩm:
Sản phẩm lẻ/bộ:
Mục đích sử dụng:
Xóa hết
Liên hệ
 Âu cơm (thố cơm) có nắp dung tích 1.800ml | Galaxy L554L-91129
 Âu cơm (thố cơm) có nắp dung tích 1.800ml | Galaxy L554L-91129
Galaxy L554L

Âu cơm (thố cơm) có nắp dung tích 1.800ml | Galaxy L554L-91129

2,503,000₫

Gloria L553L

Âu cơm (thố cơm) có nắp dung tích 1.800ml | Gloria L553L-91129

2,503,000₫

Liên hệ
 Âu cơm (thố cơm) có nắp dung tích 1.800ml | Hampshire Gold 4335L-91129
 Âu cơm (thố cơm) có nắp dung tích 1.800ml | Hampshire Gold 4335L-91129
Hampshire Gold 4335

Âu cơm (thố cơm) có nắp dung tích 1.800ml | Hampshire Gold 4335L-91129

3,045,200₫ 3,310,000₫

Champagne Pearls 4811J

Âu cơm (thố cơm) có nắp dung tích 1.980ml sứ xương Nhật Bản | Champagne Pearls 4811J-59529

9,747,000₫

Evening Majesty 4818J

Âu cơm (thố cơm) có nắp dung tích 1.980ml sứ xương Nhật Bản | Evening Majesty 4818J-59529

15,528,000₫

Yoshino 9983J

Âu cơm (thố cơm) có nắp dung tích 1.980ml sứ xương Nhật Bản | Yoshino 9983J-59529

9,747,000₫

Rochelle Gold 4796L

Âu cơm (thố cơm) có nắp dung tích 2.200ml | Rochelle Gold 4796L-50729A

6,705,000₫

Rochelle Platinum 4795L

Âu cơm (thố cơm) có nắp dung tích 2.200ml | Rochelle Platinum 4795L-50729A

6,705,000₫

Liên hệ
 Âu cơm (thố cơm) có nắp dung tích 2.200ml | Summit Gold 4912L-50729A
 Âu cơm (thố cơm) có nắp dung tích 2.200ml | Summit Gold 4912L-50729A
Summit Gold 4912

Âu cơm (thố cơm) có nắp dung tích 2.200ml | Summit Gold 4912L-50729A

7,794,000₫

Summit Platinum 4919

Âu cơm (thố cơm) có nắp dung tích 2.200ml | Summit Platinum 4919L-50729A

7,794,000₫

Accompanist 4886L

Âu cơm (thố cơm) có nắp dung tích 3.500ml sứ xương | Accompanist 4886L-93629

4,532,000₫

Trefolio Gold 4945

Âu cơm (thố cơm) có nắp dung tích 3.500ml sứ xương | Trefolio Gold 4945L-93629

7,350,000₫

Odessa Platinum 4875

Thố đựng cơm / canh / salad cỡ lớn dung tích 4.200ml

13,251,000₫

Liên hệ
 Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 1.720ml
 Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 1.720ml
Aegean Dreams 1740L

Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 1.720ml

2,154,000₫

New Morning 1738

Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 1.720ml

3,237,000₫

Glacier Platinum 1702

Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 1.720ml

3,396,000₫

Crestwood Cobalt Platinum 4170L

Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 1.800ml

4,192,000₫

Liên hệ
 Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 1.800ml
 Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 1.800ml
Rosa Basket 1736

Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 1.800ml

3,275,200₫ 3,560,000₫

Austin Platinum 4360L

Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 1.800ml

2,955,000₫

Liên hệ
 Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 1.800ml
 Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 1.800ml
Springbrook 4384

Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 1.800ml

2,085,000₫ 2,606,000₫

Liên hệ
 Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 1.800ml
 Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 1.800ml
Crestwood Cobalt Gold 4171L

Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 1.800ml

4,192,000₫

Flanders Platinum 1715

Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 1.800ml

2,955,000₫

Flanders Gold 1714

Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 1.800ml

2,955,000₫

Liên hệ
 Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 2.200ml
 Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 2.200ml
Forever Fields 4950

Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 2.200ml

6,476,000₫

-8%
 Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 2.200ml
 Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 2.200ml
Blooming Splendor 4892L

Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 2.200ml

7,286,400₫ 7,920,000₫

Liên hệ
 Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 2.200ml
 Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 2.200ml
Primrose 4909

Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 2.200ml

7,286,400₫ 7,920,000₫

Liên hệ
 Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 2.200ml
 Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 2.200ml
Jardin Fleuri 4910

Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 2.200ml

7,920,000₫

-8%
 Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 2.200ml
 Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 2.200ml
Islay 4885

Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 2.200ml

8,096,920₫ 8,801,000₫

Liên hệ
 Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 2.400ml
 Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 2.400ml
Moonlit Blossoms 4969

Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 2.400ml

5,607,000₫

Liên hệ
 Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 2.400ml
 Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 2.400ml
Palace Rose 4863

Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 2.400ml

5,957,920₫ 6,476,000₫

Odessa Gold 4874

Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 2.400ml

6,626,000₫

Liên hệ
 Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 2.400ml
 Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 2.400ml
Hertford 4861

Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 2.400ml

5,957,920₫ 6,476,000₫

Odessa Cobalt Platinum 4922

Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 2.400ml

7,772,000₫

Liên hệ
 Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 2.400ml
 Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 2.400ml
Odessa Platinum 4875

Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 2.400ml

6,626,000₫

Liên hệ
 Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 3.500ml
 Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 3.500ml
Broome Street 4913L

Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 3.500ml

5,879,000₫

Liên hệ
 Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 3.500ml
 Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 3.500ml
Splendid Umber 4970L

Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 3.500ml

7,350,000₫

Trefolio Platinum 4957

Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 3.500ml

7,350,000₫

Cher Blanc 1655L

Thố đựng cơm / canh / salad dung tích 4.050ml

5,821,000₫

Eternal Palace Gold 1728L

Thố đựng cơm, canh, salad dung tích 1.720ml sứ trắng | Eternal Palace Gold 1728L-91029

2,955,000₫

Eternal Palace 1717L

Thố đựng cơm, canh, salad dung tích 1.720ml | Eternal Palace 1717L-91029

2,955,000₫

Crestwood Gold 4167L

Thố đựng cơm, canh, salad dung tích 1.800ml

3,237,000₫

Liên hệ
 Thố đựng cơm, canh, salad dung tích 2.660ml
 Thố đựng cơm, canh, salad dung tích 2.660ml
Arctic White 4000L

Thố đựng cơm, canh, salad dung tích 2.660ml

1,717,000₫

Crochet 4966L

Thố đựng cơm, canh, salad dung tích 3.500ml

7,350,000₫

Xem thêm sản phẩm
 • Sản phẩm nổi bật
 • Giá: Tăng dần
 • Giá: Giảm dần
 • Tên: A-Z
 • Tên: Z-A
 • Cũ nhất
 • Mới nhất
 • Bán chạy nhất
 • Tồn kho: Giảm dần
Bộ sưu tập
Phong cách thiết kế
Khoảng giá
Chất liệu
Loại sản phẩm
Sản phẩm lẻ/bộ
Mục đích sử dụng