Đĩa tròn cỡ vừa (19cm - 24cm)

 • Sản phẩm nổi bật
 • Giá: Tăng dần
 • Giá: Giảm dần
 • Tên: A-Z
 • Tên: Z-A
 • Cũ nhất
 • Mới nhất
 • Bán chạy nhất
 • Tồn kho: Giảm dần
Bộ lọc
Bộ sưu tập
Phong cách thiết kế
Chất liệu
Loại sản phẩm
Sản phẩm lẻ/bộ
Mục đích sử dụng
Khoảng giá
Sắp xếp:
 • Sản phẩm nổi bật
 • Giá: Tăng dần
 • Giá: Giảm dần
 • Tên: A-Z
 • Tên: Z-A
 • Cũ nhất
 • Mới nhất
 • Bán chạy nhất
 • Tồn kho: Giảm dần
Bộ sưu tập:
Phong cách thiết kế:
Lọc giá:
Chất liệu:
Loại sản phẩm:
Sản phẩm lẻ/bộ:
Mục đích sử dụng:
Xóa hết
Carnivale Collection

Bộ 02 đĩa tròn (đĩa bánh) cỡ vừa đôi đường kính 21cm | CRNIVL LIGHT BL M-253L - Q002M

931,000₫

Carnivale Collection

Bộ 02 đĩa tròn cỡ vừa 21cm sọc tím và trắng | Carnivale Lavender M-248L-Q002M

950,000₫

Aidan Gold 4941L

Bộ đĩa tròn cỡ vừa đôi ( Đỏ - Trắng ) đường kính 24,5cm

1,993,000₫

Carnivale Collection

Bộ đĩa tròn cỡ vừa đôi đường kính 21cm | CRNIVL APPL GRN M-252L - Q002M

931,000₫

Carnivale Collection

Bộ đĩa tròn cỡ vừa đôi đường kính 21cm | CRNIVL PINK M-249L-Q002M

931,000₫

Carnivale Collection

Bộ đĩa tròn cỡ vừa đôi đường kính 21cm | CRNIVL YELLOW M-250L - Q002M

931,000₫

Art Stage Collection

Đĩa coupe đường kính 19.2cm

158,000₫

Art Stage Collection

Đĩa coupe đường kính 21cm

182,000₫

Art Stage Collection

Đĩa coupe đường kính 24.1cm

227,000₫

Bogart Platinum 4958L

Đĩa tròn cỡ vừa ( loại đặc biệt ) đường kính 24,5cm

815,000₫

Broome Street 4913L

Đĩa tròn cỡ vừa ( loại đặc biệt ) đường kính 24,5cm | Broome Street 4913-1L-97316

897,000₫

Eternal Palace 1717L

Đĩa tròn cỡ vừa ( loại đặc biệt) đường kính 23,1cm | Eternal Palace 1717L-91316

492,000₫

Aidan 4867L

Đĩa tròn cỡ vừa (đặc biệt - đen) 24,5cm sứ xương | Aidan 4867-1L-97316

815,000₫

Aidan 4867L

Đĩa tròn cỡ vừa (đặc biệt - trắng) 24,5cm sứ xương| Aidan 4867L-2L-97316

772,000₫

Aidan Gold 4941L

Đĩa tròn cỡ vừa (loại đặc biệt - Đỏ) đường kính 24,5cm

1,221,000₫

Liên hệ
 Đĩa tròn cỡ vừa (loại đặc biệt - Trắng) đường kính 24,5cm
 Đĩa tròn cỡ vừa (loại đặc biệt - Trắng) đường kính 24,5cm
Aidan Gold 4941L

Đĩa tròn cỡ vừa (loại đặc biệt - Trắng) đường kính 24,5cm

772,000₫

Charlotta Holiday 1716L

Đĩa tròn cỡ vừa (loại đặc biệt) 23cm | Charlotta Holiday 1716L-91310

532,000₫

Eternal Palace Gold 1728L

Đĩa tròn cỡ vừa (loại đặc biệt) đường kính 23,1cm sứ trắng | Eternal Palace Gold 1728L-91316

492,000₫

Crestwood Cobalt Platinum 4170L

Đĩa tròn cỡ vừa (loại đặc biệt) đường kính 23.1cm

772,000₫

Liên hệ
 Đĩa tròn cỡ vừa (loại đặc biệt) đường kính 23.1cm
 Đĩa tròn cỡ vừa (loại đặc biệt) đường kính 23.1cm
Crestwood Cobalt Gold 4171L

Đĩa tròn cỡ vừa (loại đặc biệt) đường kính 23.1cm

772,000₫

Austin Platinum 4360L

Đĩa tròn cỡ vừa (Loại đặc biệt) đường kính 23cm

475,000₫

Blueshire 4944L

Đĩa tròn cỡ vừa (loại đặc biệt) đường kính 24,5cm

1,213,000₫

Crochet 4966L

Đĩa tròn cỡ vừa (loại đặc biệt) đường kính 24,5cm

1,097,000₫

Yoshino 9983J

Đĩa tròn cỡ vừa 21,8cm họa tiết hoa dây leo viền vàng | Yoshino 9983J-59511

1,070,000₫

Yoshino 9983J

Đĩa tròn cỡ vừa 21,8cm loại đặc biệt (màu hồng) | Yoshino 9983-7J-59511

1,716,000₫

Yoshino 9983J

Đĩa tròn cỡ vừa 21,8cm loại đặc biệt (màu xanh lá) | Yoshino 9983-5J-59511

1,716,000₫

Champagne Pearls 4811J

Đĩa tròn cỡ vừa 21,8cm sứ xương Nhật Bản cao cấp | Champagne Pearls 4811J-59511

1,070,000₫

Aidan 4867L

Đĩa tròn cỡ vừa 21,9cm sứ xương | Aidan 4867L-97311

680,000₫

Crestwood Gold 4167L

Đĩa tròn cỡ vừa đường kính 21,1cm

359,000₫

Austin Platinum 4360L

Đĩa tròn cỡ vừa đường kính 21,1cm

322,000₫

Liên hệ
 Đĩa tròn cỡ vừa đường kính 21,1cm
 Đĩa tròn cỡ vừa đường kính 21,1cm
Springbrook 4384

Đĩa tròn cỡ vừa đường kính 21,1cm

231,000₫ 289,000₫

Crestwood Cobalt Gold 4171L

Đĩa tròn cỡ vừa đường kính 21,1cm

449,000₫

Crestwood Cobalt Platinum 4170L

Đĩa tròn cỡ vừa đường kính 21,1cm

449,000₫

Arctic White 4000L

Đĩa tròn cỡ vừa đường kính 21,3cm

152,000₫

Cher Blanc 1655L

Đĩa tròn cỡ vừa đường kính 21,3cm

564,000₫

Ake Komon & Sumi Komon

Đĩa tròn cỡ vừa đường kính 21,8cm

1,468,000₫

Evening Majesty 4818J

Đĩa tròn cỡ vừa đường kính 21,8cm sứ xương Nhật Bản | Evening Majesty 4818J-59511

1,705,000₫

Ake Komon & Sumi Komon

Đĩa tròn cỡ vừa đường kính 21,8cm | Sumi Komon 4949J-59511

1,468,000₫

-8%
 Đĩa tròn cỡ vừa đường kính 21,9cm
 Đĩa tròn cỡ vừa đường kính 21,9cm
Blooming Splendor 4892L

Đĩa tròn cỡ vừa đường kính 21,9cm

899,760₫ 978,000₫

Crochet 4966L

Đĩa tròn cỡ vừa đường kính 21,9cm

732,000₫

Broome Street 4913L

Đĩa tròn cỡ vừa đường kính 21,9cm

587,000₫

Accompanist 4886L

Đĩa tròn cỡ vừa đường kính 21,9cm sứ xương | Accompanist 4886L-97311

508,000₫

Blueshire 4944L

Đĩa tròn cỡ vừa đường kính 21.9cm

758,000₫

Aegean Dreams 1740L

Đĩa tròn cỡ vừa đường kính 21cm

240,000₫

Carnivale Champagne M-619L

Đĩa tròn cỡ vừa đường kính 21cm

268,000₫

Eternal Palace Gold 1728L

Đĩa tròn cỡ vừa đường kính 21cm sứ trắng | Eternal Palace Gold 1728L-91011

322,000₫

Eternal Palace 1717L

Đĩa tròn cỡ vừa đường kính 21cm | Eternal Palace 1717L-91011

322,000₫

English Herbs 4942L

Đĩa tròn cỡ vừa đường kính 22cm | English Herbs 4942L-97811

673,000₫

Bountiful Garden M/667L

Đĩa tròn cỡ vừa loại coupe đường kính 21,2 cm

475,000₫

Cher Blanc 1655L

Đĩa tròn cỡ vừa loại coupe đường kính 23,3cm

667,000₫

Xem thêm sản phẩm
 • Sản phẩm nổi bật
 • Giá: Tăng dần
 • Giá: Giảm dần
 • Tên: A-Z
 • Tên: Z-A
 • Cũ nhất
 • Mới nhất
 • Bán chạy nhất
 • Tồn kho: Giảm dần
Bộ sưu tập
Phong cách thiết kế
Khoảng giá
Chất liệu
Loại sản phẩm
Sản phẩm lẻ/bộ
Mục đích sử dụng