Bát cơm (chén cơm)

 • Sản phẩm nổi bật
 • Giá: Tăng dần
 • Giá: Giảm dần
 • Tên: A-Z
 • Tên: Z-A
 • Cũ nhất
 • Mới nhất
 • Bán chạy nhất
 • Tồn kho: Giảm dần
Bộ lọc
Bộ sưu tập
Phong cách thiết kế
Chất liệu
Loại sản phẩm
Sản phẩm lẻ/bộ
Mục đích sử dụng
Khoảng giá
Sắp xếp:
 • Sản phẩm nổi bật
 • Giá: Tăng dần
 • Giá: Giảm dần
 • Tên: A-Z
 • Tên: Z-A
 • Cũ nhất
 • Mới nhất
 • Bán chạy nhất
 • Tồn kho: Giảm dần
Bộ sưu tập:
Phong cách thiết kế:
Lọc giá:
Chất liệu:
Loại sản phẩm:
Sản phẩm lẻ/bộ:
Mục đích sử dụng:
Xóa hết
Cher Blanc 1655

Bát cơm (chén cơm) 11,2cm | Cher Blanc 1655L-94894

400,000₫

Liên hệ
 Bát cơm (chén cơm) 11,5cm họa tiết hoa dây leo Nhật Bản | Yoshino 9983J-50182
 Bát cơm (chén cơm) 11,5cm họa tiết hoa dây leo Nhật Bản | Yoshino 9983J-50182
Yoshino 9983J

Bát cơm (chén cơm) 11,5cm họa tiết hoa dây leo Nhật Bản | Yoshino 9983J-50182

1,017,000₫

Champagne Pearls 4811

Bát cơm (chén cơm) 11,5cm sứ xương Nhật Bản cao cấp | Champagne Pearls 4811J-50182

1,017,000₫

Evening Majesty 4818

Bát cơm (chén cơm) 11,5cm sứ xương Nhật Bản | Evening Majesty 4818J-50182

1,618,000₫

Accompanist 4886L

Bát cơm (chén cơm) 11,6cm sứ xương | Accompanist 4886-1L-50182A

510,000₫

Rochelle Gold 4796L

Bát cơm (chén cơm) 11,6cm sứ xương | Rochelle Gold 4796L-50182A

794,000₫

Rochelle Platinum 4795L

Bát cơm (chén cơm) 11,6cm sứ xương | Rochelle Platinum 4795L-50182A

794,000₫

Trefolio Gold 4945

Bát cơm (chén cơm) 11,6cm sứ xương | Trefolio Gold 4945L-50182A

789,000₫

Liên hệ
 Bát cơm (chén cơm) 11cm | Totoro 4924-3L-TT97876
 Bát cơm (chén cơm) 11cm | Totoro 4924-3L-TT97876
Totoro 4924

Bát cơm (chén cơm) 11cm | Totoro 4924-3L-TT97876

895,000₫

Galaxy L554L

Bát cơm (chén cơm) 12,2cm | Galaxy L554L-91481

412,000₫

Gloria L553L

Bát cơm (chén cơm) 12,2cm | Gloria L553L-91481

412,000₫

Broome Street 4913

Bát cơm (chén cơm) vuông cạnh dài 11.2cm sứ xương | Broome Street 4913L-97302

852,000₫

Art Stage Collection

Bộ 6 bát cơm đường kính 11,5cm sứ trắng Art Stage 1609L-S91082

1,296,000₫

Liên hệ
 Bộ 6 bát cơm đường kính 12,5cm sứ trắng Art Stage 3-336L-S91006
 Bộ 6 bát cơm đường kính 12,5cm sứ trắng Art Stage 3-336L-S91006
Art Stage Collection

Bộ 6 bát cơm đường kính 12,5cm sứ trắng Art Stage 3-336L-S91006

612,000₫

Art Stage Collection

Bộ 6 bát cơm đường kính 12cm sứ trắng Art Stage 4257L-S91481

1,512,000₫

English Herbs 4942

Chén ( bát ) ăn cơm đường kính 11,1cm

570,000₫

Liên hệ
 Chén ( bát ) ăn cơm đường kính 11,6cm
 Chén ( bát ) ăn cơm đường kính 11,6cm
Odessa Gold 4874

Chén ( bát ) ăn cơm đường kính 11,6cm

772,000₫

Hertford 4861

Chén ( bát ) ăn cơm đường kính 11,6cm

756,000₫

Crochet 4966

Chén ( bát ) ăn cơm đường kính 11,6cm

789,000₫

Broome Street 4913

Chén ( bát ) ăn cơm đường kính 11,6cm

617,000₫

Splendid Umber 4970L

Chén ( bát ) ăn cơm đường kính 11,6cm

789,000₫

Odessa Cobalt Platinum 4922

Chén ( bát ) ăn cơm đường kính 11,6cm

908,000₫

Moonlit Blossoms 4969

Chén ( bát ) ăn cơm đường kính 11,6cm

617,000₫

Trefolio Platinum 4957

Chén ( bát ) ăn cơm đường kính 11,6cm

789,000₫

Crestwood Cobalt Platinum 4170L

Chén ( bát ) ăn cơm đường kính 12,2cm

537,000₫

Crestwood Gold 4167L

Chén ( bát ) ăn cơm đường kính 12,2cm

429,000₫

Crestwood Cobalt Gold 4171L

Chén ( bát ) ăn cơm đường kính 12,2cm

537,000₫

Arctic White 4000

Chén ( bát ) ăn cơm đường kính 12,3cm

263,000₫

Palace Rose 4863

Chén (bát) ăn cơm đường kính 11,6cm

756,000₫

Odessa Platinum 4875

Chén (bát) ăn cơm đường kính 11,6cm

772,000₫

Art Stage Collection

Chén (bát) ăn cơm đường kính 11.4cm

216,000₫

Plain White 9990L

Chén (bát) ăn cơm đường kính 11.5cm

291,000₫

Liên hệ
 Chén (bát) ăn cơm đường kính 12.1cm
 Chén (bát) ăn cơm đường kính 12.1cm
Conjunto 4943L

Chén (bát) ăn cơm đường kính 12.1cm

335,000₫

Art Stage Collection

Chén (bát) ăn cơm đường kính 12.2cm

252,000₫

Plain White 9990L

Chén (bát) ăn cơm đường kính 12.5cm

323,000₫

Plain White 9990L

Chén (bát) ăn cơm vuông cạnh 11.2cm

575,000₫

Orchard Garden 4911

Chén / bát ăn cơm đường kính 11,1cm

639,000₫

Jardin Fleuri 4910

Chén / bát ăn cơm đường kính 11,6cm

945,000₫

Glacier Platinum 1702

Chén / bát ăn cơm đường kính 12,2cm

423,000₫

Flanders Gold 1714

Chén / bát ăn cơm đường kính 12,2cm

429,000₫

Blooming Splendor 4892

Chén/bát ăn cơm đường kính 11,6cm

945,000₫

Primrose 4909

Chén/bát ăn cơm đường kính 11,6cm

945,000₫

Forever Fields 4950

Chén/bát ăn cơm đường kính 11,6cm

756,000₫

Islay 4885

Chén/bát ăn cơm đường kính 11,6cm

1,021,000₫

Aegean Dreams 1740

Chén/bát ăn cơm đường kính 12,2cm

353,000₫

New Morning 1738

Chén/bát ăn cơm đường kính 12,2cm

429,000₫

Eternal Palace Gold 1728L

Chén/bát ăn cơm đường kính 12,2cm

429,000₫

Rosa Basket 1736

Chén/bát ăn cơm đường kính 12,2cm

471,000₫

Austin Platinum 4360

Chén/bát ăn cơm đường kính 12,2cm

401,000₫

Flanders Platinum 1715

Chén/bát ăn cơm đường kính 12,2cm

429,000₫

Xem thêm sản phẩm
 • Sản phẩm nổi bật
 • Giá: Tăng dần
 • Giá: Giảm dần
 • Tên: A-Z
 • Tên: Z-A
 • Cũ nhất
 • Mới nhất
 • Bán chạy nhất
 • Tồn kho: Giảm dần
Bộ sưu tập
Phong cách thiết kế
Khoảng giá
Chất liệu
Loại sản phẩm
Sản phẩm lẻ/bộ
Mục đích sử dụng