Ấm trà (Bình trà)

 • Sản phẩm nổi bật
 • Giá: Tăng dần
 • Giá: Giảm dần
 • Tên: A-Z
 • Tên: Z-A
 • Cũ nhất
 • Mới nhất
 • Bán chạy nhất
 • Tồn kho: Giảm dần
Bộ lọc
Bộ sưu tập
Phong cách thiết kế
Chất liệu
Loại sản phẩm
Sản phẩm lẻ/bộ
Mục đích sử dụng
Khoảng giá
Sắp xếp:
 • Sản phẩm nổi bật
 • Giá: Tăng dần
 • Giá: Giảm dần
 • Tên: A-Z
 • Tên: Z-A
 • Cũ nhất
 • Mới nhất
 • Bán chạy nhất
 • Tồn kho: Giảm dần
Bộ sưu tập:
Phong cách thiết kế:
Lọc giá:
Chất liệu:
Loại sản phẩm:
Sản phẩm lẻ/bộ:
Mục đích sử dụng:
Xóa hết
Yoshino 9983J

Ấm trà (bình trà) 1.090ml sứ xương Nhật Bản cao cấp | Yoshino 9983J-T59533

7,256,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) 1.090ml sứ xương Nhật Bản | Champagne Pearls 4811J-T59533
 Ấm trà (bình trà) 1.090ml sứ xương Nhật Bản | Champagne Pearls 4811J-T59533
Champagne Pearls 4811

Ấm trà (bình trà) 1.090ml sứ xương Nhật Bản | Champagne Pearls 4811J-T59533

7,256,000₫

Rochelle Gold 4796L

Ấm trà (bình trà) 1.150ml sứ xương | Rochelle Gold 4796L-59533A

4,200,000₫

Rochelle Platinum 4795L

Ấm trà (bình trà) 1.150ml sứ xương | Rochelle Platinum 4795L-59533A

4,200,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) 1.200ml | Galaxy L554L-91123
 Ấm trà (bình trà) 1.200ml | Galaxy L554L-91123
Galaxy L554L

Ấm trà (bình trà) 1.200ml | Galaxy L554L-91123

1,921,000₫

Gloria L553L

Ấm trà (bình trà) 1.200ml | Gloria L553L-91123

1,921,000₫

Trefolio Gold 4945

Ấm trà (bình trà) 1.250ml sứ xương | Trefolio Gold 4945L-93663

5,593,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) 1.280ml sứ xương | Accompanist 4886L-93623
 Ấm trà (bình trà) 1.280ml sứ xương | Accompanist 4886L-93623
Accompanist 4886L

Ấm trà (bình trà) 1.280ml sứ xương | Accompanist 4886L-93623

3,578,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) 1.280ml sứ xương | Aidan 4867L-93623
 Ấm trà (bình trà) 1.280ml sứ xương | Aidan 4867L-93623
Aidan 4867

Ấm trà (bình trà) 1.280ml sứ xương | Aidan 4867L-93623

4,002,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) 1.440ml sứ xương Nhật Bản cao cấp | Champagne Pearls 4811J-59523
 Ấm trà (bình trà) 1.440ml sứ xương Nhật Bản cao cấp | Champagne Pearls 4811J-59523
Champagne Pearls 4811

Ấm trà (bình trà) 1.440ml sứ xương Nhật Bản cao cấp | Champagne Pearls 4811J-59523

7,166,000₫

Yoshino 9983J

Ấm trà (bình trà) 1.440ml sứ xương Nhật Bản cao cấp | Yoshino 9983J-59523

7,166,000₫

Evening Majesty 4818

Ấm trà (bình trà) 1.440ml sứ xương Nhật Bản | Evening Majesty 4818J-59523

11,401,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) 1.440ml sứ xương Nhật cao cấp | Georgian Turquoise 4857J-59523
 Ấm trà (bình trà) 1.440ml sứ xương Nhật cao cấp | Georgian Turquoise 4857J-59523
Georgian Turquoise 4857J

Ấm trà (bình trà) 1.440ml sứ xương Nhật cao cấp | Georgian Turquoise 4857J-59523

18,550,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) 1140ml | Arctic White 4000L-91583
 Ấm trà (bình trà) 1140ml | Arctic White 4000L-91583
Arctic White 4000

Ấm trà (bình trà) 1140ml | Arctic White 4000L-91583

1,462,000₫

Champagne Pearls 4811

Ấm trà (bình trà) 880ml sứ xương Nhật Bản cao cấp | Champagne Pearls 4811J-T59563

7,662,000₫

Yoshino 9983J

Ấm trà (bình trà) 880ml sứ xương Nhật Bản cao cấp | Yoshino 9983J-T59563

10,088,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) 950ml | Princess Bouquet Gold 1660L-94453
 Ấm trà (bình trà) 950ml | Princess Bouquet Gold 1660L-94453
Princess Bouquet Gold 1660L

Ấm trà (bình trà) 950ml | Princess Bouquet Gold 1660L-94453

2,076,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) Châu Á 950ml sứ xương | Rochelle Gold 4796L-50129A
 Ấm trà (bình trà) Châu Á 950ml sứ xương | Rochelle Gold 4796L-50129A
Rochelle Gold 4796L

Ấm trà (bình trà) Châu Á 950ml sứ xương | Rochelle Gold 4796L-50129A

3,705,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) Châu Á 950ml sứ xương | Rochelle Platinum 4795L-50129A
 Ấm trà (bình trà) Châu Á 950ml sứ xương | Rochelle Platinum 4795L-50129A
Rochelle Platinum 4795L

Ấm trà (bình trà) Châu Á 950ml sứ xương | Rochelle Platinum 4795L-50129A

3,705,000₫

Yoshino 9983J

Ấm trà (bình trà) nhỏ 600ml sứ xương Nhật Bản cao cấp | Yoshino 9983J-T59833

6,966,000₫

Rochelle Gold 4796L

Ấm trà (bình trà) nhỏ 650ml sứ xương | Rochelle Gold 4796L-97284

3,406,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) nhỏ 650ml sứ xương | Rochelle Platinum 4795L-97284
 Ấm trà (bình trà) nhỏ 650ml sứ xương | Rochelle Platinum 4795L-97284
Rochelle Platinum 4795L

Ấm trà (bình trà) nhỏ 650ml sứ xương | Rochelle Platinum 4795L-97284

3,406,000₫

Galaxy L554L

Ấm trà (bình trà) nhỏ 780ml | Galaxy L554L-91160

1,704,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) nhỏ 780ml | Gloria L553L-91160
 Ấm trà (bình trà) nhỏ 780ml | Gloria L553L-91160
Gloria L553L

Ấm trà (bình trà) nhỏ 780ml | Gloria L553L-91160

1,704,000₫

Orchard Garden 4911

Bình trà / cà phê dung tích 1.030ml

2,766,000₫

Liên hệ
 Bình trà / cà phê dung tích 1.150ml
 Bình trà / cà phê dung tích 1.150ml
Blooming Splendor 4892

Bình trà / cà phê dung tích 1.150ml

4,376,000₫

Primrose 4909

Bình trà / cà phê dung tích 1.150ml

4,376,000₫

Jardin Fleuri 4910

Bình trà / cà phê dung tích 1.150ml

4,376,000₫

Liên hệ
 Bình trà / cà phê dung tích 1.340ml
 Bình trà / cà phê dung tích 1.340ml
Arctic White 4000

Bình trà / cà phê dung tích 1.340ml

1,041,000₫

Islay Platinum 4897

Bình trà / cà phê dung tích 1.490ml

7,342,000₫

Liên hệ
 Bình trà / cà phê dung tích 1.490ml
 Bình trà / cà phê dung tích 1.490ml
Summit Gold 4912

Bình trà / cà phê dung tích 1.490ml

5,521,000₫

Summit Platinum 4919

Bình trà / cà phê dung tích 1.490ml

5,521,000₫

Islay 4885

Bình trà / cà phê dung tích 1.490ml

7,390,000₫

Liên hệ
 Bình trà / cà phê dung tích 1.550ml
 Bình trà / cà phê dung tích 1.550ml
Odessa Cobalt Platinum 4922

Bình trà / cà phê dung tích 1.550ml

6,167,000₫

Odessa Platinum 4875

Bình trà / cà phê dung tích 1.550ml

5,259,000₫

Odessa Gold 4874

Bình trà / cà phê dung tích 1550ml

5,259,000₫

Orchard Garden 4911

Bình trà / cà phê dung tích 600ml

2,498,000₫

Liên hệ
 Bình trà / cà phê hình vuông dung tích 750ml
 Bình trà / cà phê hình vuông dung tích 750ml
Arctic White 4000

Bình trà / cà phê hình vuông dung tích 750ml

1,252,000₫

Aidan Gold 4941

Bình trà / coffee dung tích 1.650ml

4,281,000₫

Liên hệ
 Bình trà Aegeans Dreasm sứ trắng cỡ nhỏ, dung tích 630ml - 1740L/91133
 Bình trà Aegeans Dreasm sứ trắng cỡ nhỏ, dung tích 630ml - 1740L/91133
Aegean Dreams 1740

Bình trà Aegeans Dreasm sứ trắng cỡ nhỏ, dung tích 630ml - 1740L/91133

1,571,000₫

Liên hệ
 Bình trà có dung tích 1.060ml
 Bình trà có dung tích 1.060ml
Raptures Gold 10561L

Bình trà có dung tích 1.060ml

2,895,000₫

Aegean Dreams 1740

Bình trà có dung tích 1.075ml

1,849,000₫

Liên hệ
 Bình trà có dung tích 1.075ml
 Bình trà có dung tích 1.075ml
New Morning 1738

Bình trà có dung tích 1.075ml

2,723,000₫

Carnivale Champagne 0M619

Bình trà có dung tích 1.075ml

1,849,000₫

Crestwood Gold 4167L

Bình trà có dung tích 1.200ml

2,723,000₫

Crestwood Cobalt Gold 4171L

Bình trà có dung tích 1.200ml

3,391,000₫

Bountiful Garden M/667L

Bình trà có dung tích 1.200ml

2,038,000₫

Rosa Basket 1736

Bình trà có dung tích 1.200ml

2,996,000₫

Liên hệ
 Bình trà có dung tích 1.200ml
 Bình trà có dung tích 1.200ml
Outlet 2023

Bình trà có dung tích 1.200ml

2,338,000₫ 2,923,000₫

Lazurite Gold 4399

Bình trà có dung tích 1.200ml

2,419,000₫

Xem thêm sản phẩm
 • Sản phẩm nổi bật
 • Giá: Tăng dần
 • Giá: Giảm dần
 • Tên: A-Z
 • Tên: Z-A
 • Cũ nhất
 • Mới nhất
 • Bán chạy nhất
 • Tồn kho: Giảm dần
Bộ sưu tập
Phong cách thiết kế
Khoảng giá
Chất liệu
Loại sản phẩm
Sản phẩm lẻ/bộ
Mục đích sử dụng