Ấm trà (Bình trà)

 • Sản phẩm nổi bật
 • Giá: Tăng dần
 • Giá: Giảm dần
 • Tên: A-Z
 • Tên: Z-A
 • Cũ nhất
 • Mới nhất
 • Bán chạy nhất
 • Tồn kho: Giảm dần
Bộ lọc
Bộ sưu tập
Phong cách thiết kế
Chất liệu
Loại sản phẩm
Sản phẩm lẻ/bộ
Mục đích sử dụng
Khoảng giá
Sắp xếp:
 • Sản phẩm nổi bật
 • Giá: Tăng dần
 • Giá: Giảm dần
 • Tên: A-Z
 • Tên: Z-A
 • Cũ nhất
 • Mới nhất
 • Bán chạy nhất
 • Tồn kho: Giảm dần
Bộ sưu tập:
Phong cách thiết kế:
Lọc giá:
Chất liệu:
Loại sản phẩm:
Sản phẩm lẻ/bộ:
Mục đích sử dụng:
Xóa hết
Summit Gold 4912

Ấm trà (bình trà) 1.050ml sứ xương | Summit Gold 4912L-50723A

4,861,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) 1.050ml | Summit Platinum 4919L-50723A
 Ấm trà (bình trà) 1.050ml | Summit Platinum 4919L-50723A
Summit Platinum 4919

Ấm trà (bình trà) 1.050ml | Summit Platinum 4919L-50723A

4,861,000₫

Yoshino 9983J

Ấm trà (bình trà) 1.090ml sứ xương Nhật Bản cao cấp | Yoshino 9983J-T59533

7,256,000₫

Champagne Pearls 4811J

Ấm trà (bình trà) 1.090ml sứ xương Nhật Bản | Champagne Pearls 4811J-T59533

7,256,000₫

Rochelle Gold 4796L

Ấm trà (bình trà) 1.150ml sứ xương | Rochelle Gold 4796L-59533A

4,200,000₫

Rochelle Platinum 4795L

Ấm trà (bình trà) 1.150ml sứ xương | Rochelle Platinum 4795L-59533A

4,200,000₫

Trefolio Gold 4945

Ấm trà (bình trà) 1.250ml sứ xương | Trefolio Gold 4945L-93663

5,593,000₫

Champagne Pearls 4811J

Ấm trà (bình trà) 1.440ml sứ xương Nhật Bản cao cấp | Champagne Pearls 4811J-59523

7,166,000₫

Yoshino 9983J

Ấm trà (bình trà) 1.440ml sứ xương Nhật Bản cao cấp | Yoshino 9983J-59523

7,166,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) 1.440ml sứ xương Nhật Bản | Georgian Turquoise 4857J - 59523
 Ấm trà (bình trà) 1.440ml sứ xương Nhật Bản | Georgian Turquoise 4857J - 59523
Georgian Turquoise 4857J

Ấm trà (bình trà) 1.440ml sứ xương Nhật Bản | Georgian Turquoise 4857J - 59523

18,550,000₫

Arctic White 4000L

Ấm trà (bình trà) 1140ml | Arctic White 4000L-91583

1,462,000₫

Champagne Pearls 4811J

Ấm trà (bình trà) 880ml sứ xương Nhật Bản cao cấp | Champagne Pearls 4811J-T59563

7,662,000₫

Yoshino 9983J

Ấm trà (bình trà) 880ml sứ xương Nhật Bản cao cấp | Yoshino 9983J-T59563

10,088,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) 950ml | Princess Bouquet Gold 1660L-94453
 Ấm trà (bình trà) 950ml | Princess Bouquet Gold 1660L-94453
Princess Bouquet Gold 1660L

Ấm trà (bình trà) 950ml | Princess Bouquet Gold 1660L-94453

1,972,200₫ 2,076,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) Châu Á 950ml sứ xương | Rochelle Gold 4796L-50129A
 Ấm trà (bình trà) Châu Á 950ml sứ xương | Rochelle Gold 4796L-50129A
Rochelle Gold 4796L

Ấm trà (bình trà) Châu Á 950ml sứ xương | Rochelle Gold 4796L-50129A

3,705,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) Châu Á 950ml sứ xương | Rochelle Platinum 4795L-50129A
 Ấm trà (bình trà) Châu Á 950ml sứ xương | Rochelle Platinum 4795L-50129A
Rochelle Platinum 4795L

Ấm trà (bình trà) Châu Á 950ml sứ xương | Rochelle Platinum 4795L-50129A

3,705,000₫

Art Stage Collection

Ấm trà (bình trà) cỡ nhỏ 630ml | Art Stage 1609L-91133

996,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (Bình trà) dung tích 1.030ml | English Herbs 4942L-97823
 Ấm trà (Bình trà) dung tích 1.030ml | English Herbs 4942L-97823
English Herbs 4942L

Ấm trà (Bình trà) dung tích 1.030ml | English Herbs 4942L-97823

2,470,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) dung tích 1.050ml sứ xương | Forever Fields 4950L - 50723A
 Ấm trà (bình trà) dung tích 1.050ml sứ xương | Forever Fields 4950L - 50723A
Forever Fields 4950L

Ấm trà (bình trà) dung tích 1.050ml sứ xương | Forever Fields 4950L - 50723A

4,296,850₫ 4,523,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) dung tích 1.050ml sứ xương | Islay 4885L - 50723A
 Ấm trà (bình trà) dung tích 1.050ml sứ xương | Islay 4885L - 50723A
Islay 4885L

Ấm trà (bình trà) dung tích 1.050ml sứ xương | Islay 4885L - 50723A

6,485,000₫

-5%
 Ấm trà (bình trà) dung tích 1.050ml sứ xương | Jardin Fleuri 4910L - 50723A
 Ấm trà (bình trà) dung tích 1.050ml sứ xương | Jardin Fleuri 4910L - 50723A
Jardin Fleuri 4910L

Ấm trà (bình trà) dung tích 1.050ml sứ xương | Jardin Fleuri 4910L - 50723A

5,543,250₫ 5,835,000₫

-5%
 Ấm trà (bình trà) dung tích 1.150ml sứ xương | Hertford 4861L - 59533A
 Ấm trà (bình trà) dung tích 1.150ml sứ xương | Hertford 4861L - 59533A
Hertford 4861L

Ấm trà (bình trà) dung tích 1.150ml sứ xương | Hertford 4861L - 59533A

4,249,350₫ 4,473,000₫

Islay 4885L

Ấm trà (bình trà) dung tích 1.150ml sứ xương | Islay 4885L - 59533A

6,039,000₫

-5%
 Ấm trà (bình trà) dung tích 1.150ml sứ xương | Jardin Fleuri 4910L - 59533A
 Ấm trà (bình trà) dung tích 1.150ml sứ xương | Jardin Fleuri 4910L - 59533A
Jardin Fleuri 4910L

Ấm trà (bình trà) dung tích 1.150ml sứ xương | Jardin Fleuri 4910L - 59533A

4,157,200₫ 4,376,000₫

Flanders Gold 1714L

Ấm trà (bình trà) dung tích 1.200ml sứ trắng | Flanders Gold 1714L - 91123

2,396,230₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) dung tích 1.200ml sứ trắng | Galaxy L554L - 91123
 Ấm trà (bình trà) dung tích 1.200ml sứ trắng | Galaxy L554L - 91123
Galaxy L554L

Ấm trà (bình trà) dung tích 1.200ml sứ trắng | Galaxy L554L - 91123

1,921,000₫

-5%
 Ấm trà (bình trà) dung tích 1.200ml sứ trắng | Gloria L553L - 91123
 Ấm trà (bình trà) dung tích 1.200ml sứ trắng | Gloria L553L - 91123
Gloria L553L

Ấm trà (bình trà) dung tích 1.200ml sứ trắng | Gloria L553L - 91123

1,824,950₫ 1,921,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) dung tích 1.200ml sứ trắng | Hampshire Gold 4335L - 91123
 Ấm trà (bình trà) dung tích 1.200ml sứ trắng | Hampshire Gold 4335L - 91123
Hampshire Gold 4335L

Ấm trà (bình trà) dung tích 1.200ml sứ trắng | Hampshire Gold 4335L - 91123

2,089,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) dung tích 1.200ml sứ trắng | Hampshire Platinum 4336L - 91123
 Ấm trà (bình trà) dung tích 1.200ml sứ trắng | Hampshire Platinum 4336L - 91123
Hampshire Platinum 4336L

Ấm trà (bình trà) dung tích 1.200ml sứ trắng | Hampshire Platinum 4336L - 91123

2,089,000₫

Accompanist 4886L

Ấm trà (bình trà) dung tích 1.280ml sứ xương | Accompanist 4886L - 93623

3,578,000₫

Evening Majesty 4818J

Ấm trà (bình trà) dung tích 1.440ml sứ xương Nhật Bản | Evening Majesty 4818J-59523

11,401,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) dung tích 1.440ml sứ xương Nhật Bản | Georgian Palace 4858J - 59523
 Ấm trà (bình trà) dung tích 1.440ml sứ xương Nhật Bản | Georgian Palace 4858J - 59523
Georgian Palace 4858J

Ấm trà (bình trà) dung tích 1.440ml sứ xương Nhật Bản | Georgian Palace 4858J - 59523

15,458,000₫

Glacier Platinum 1702L

Ấm trà (bình trà) dung tích 1.500ml sứ trắng | Glacier Platinum 1702L - 91023

2,419,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) dung tích 1200ml | MAJESTIC BURGUN M-166L-91123
 Ấm trà (bình trà) dung tích 1200ml | MAJESTIC BURGUN M-166L-91123
Majestic Collection

Ấm trà (bình trà) dung tích 1200ml | MAJESTIC BURGUN M-166L-91123

3,391,000₫

Majestic Collection

Ấm trà (bình trà) dung tích 1200ml | MAJESTIC GREEN M-164L-91123

3,391,000₫

Majestic Collection

Ấm trà (bình trà) dung tích 1200ml | MAJESTIC YELLOW M-168L-91123

3,391,000₫

-5%
 Ấm trà (bình trà) dung tích 960ml sứ xương | Hana Sarasa 4409L - 59323A
 Ấm trà (bình trà) dung tích 960ml sứ xương | Hana Sarasa 4409L - 59323A
Hana Sarasa 4409L

Ấm trà (bình trà) dung tích 960ml sứ xương | Hana Sarasa 4409L - 59323A

4,812,700₫ 5,066,000₫

-5%
 Ấm trà (bình trà) loại quai tròn dung tích 1.250ml sứ xương | Infinity Blue 4978L - 93663
 Ấm trà (bình trà) loại quai tròn dung tích 1.250ml sứ xương | Infinity Blue 4978L - 93663
Infinity Blue 4978L

Ấm trà (bình trà) loại quai tròn dung tích 1.250ml sứ xương | Infinity Blue 4978L - 93663

5,950,800₫ 6,264,000₫

Yoshino 9983J

Ấm trà (bình trà) nhỏ 600ml sứ xương Nhật Bản cao cấp | Yoshino 9983J-T59833

6,966,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) nhỏ 630ml | CRNIVL APPL GRN M-252L-T91133
 Ấm trà (bình trà) nhỏ 630ml | CRNIVL APPL GRN M-252L-T91133
Carnivale Collection

Ấm trà (bình trà) nhỏ 630ml | CRNIVL APPL GRN M-252L-T91133

1,846,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) nhỏ 630ml | CRNIVL LAVENDER M-248L-T91133
 Ấm trà (bình trà) nhỏ 630ml | CRNIVL LAVENDER M-248L-T91133
Carnivale Collection

Ấm trà (bình trà) nhỏ 630ml | CRNIVL LAVENDER M-248L-T91133

1,846,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) nhỏ 630ml | CRNIVL LIGHT BL M-253L-T91133
 Ấm trà (bình trà) nhỏ 630ml | CRNIVL LIGHT BL M-253L-T91133
Carnivale Collection

Ấm trà (bình trà) nhỏ 630ml | CRNIVL LIGHT BL M-253L-T91133

1,846,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) nhỏ 630ml | CRNIVL PINK M-249L-T91133
 Ấm trà (bình trà) nhỏ 630ml | CRNIVL PINK M-249L-T91133
Carnivale Collection

Ấm trà (bình trà) nhỏ 630ml | CRNIVL PINK M-249L-T91133

1,846,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) nhỏ 630ml | CRNIVL YELLOW M-250L-T91133
 Ấm trà (bình trà) nhỏ 630ml | CRNIVL YELLOW M-250L-T91133
Carnivale Collection

Ấm trà (bình trà) nhỏ 630ml | CRNIVL YELLOW M-250L-T91133

1,846,000₫

Rochelle Gold 4796L

Ấm trà (bình trà) nhỏ 650ml sứ xương | Rochelle Gold 4796L-97284

3,406,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) nhỏ 650ml sứ xương | Rochelle Platinum 4795L-97284
 Ấm trà (bình trà) nhỏ 650ml sứ xương | Rochelle Platinum 4795L-97284
Rochelle Platinum 4795L

Ấm trà (bình trà) nhỏ 650ml sứ xương | Rochelle Platinum 4795L-97284

3,406,000₫

Summit Gold 4912

Ấm trà (bình trà) nhỏ 650ml sứ xương | Summit Gold 4912L-97284

4,051,000₫

Trefolio Platinum 4957

Ấm trà (bình trà) nhỏ 650ml sứ xương | Trefolio Platinum 4957L-97284

3,880,000₫

Summit Platinum 4919

Ấm trà (bình trà) nhỏ 650ml | Summit Platinum 4919L-97284

4,051,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) nhỏ dung tích 520ml sứ xương | Hana Sarasa 4409L - 50523A
 Ấm trà (bình trà) nhỏ dung tích 520ml sứ xương | Hana Sarasa 4409L - 50523A
Hana Sarasa 4409L

Ấm trà (bình trà) nhỏ dung tích 520ml sứ xương | Hana Sarasa 4409L - 50523A

3,006,750₫ 3,165,000₫

Xem thêm sản phẩm
 • Sản phẩm nổi bật
 • Giá: Tăng dần
 • Giá: Giảm dần
 • Tên: A-Z
 • Tên: Z-A
 • Cũ nhất
 • Mới nhất
 • Bán chạy nhất
 • Tồn kho: Giảm dần
Bộ sưu tập
Phong cách thiết kế
Khoảng giá
Chất liệu
Loại sản phẩm
Sản phẩm lẻ/bộ
Mục đích sử dụng