Fine Dining style

 • Sản phẩm nổi bật
 • Giá: Tăng dần
 • Giá: Giảm dần
 • Tên: A-Z
 • Tên: Z-A
 • Cũ nhất
 • Mới nhất
 • Bán chạy nhất
 • Tồn kho: Giảm dần
Bộ lọc
Bộ sưu tập
Phong cách thiết kế
Chất liệu
Loại sản phẩm
Sản phẩm lẻ/bộ
Mục đích sử dụng
Khoảng giá
Sắp xếp:
 • Sản phẩm nổi bật
 • Giá: Tăng dần
 • Giá: Giảm dần
 • Tên: A-Z
 • Tên: Z-A
 • Cũ nhất
 • Mới nhất
 • Bán chạy nhất
 • Tồn kho: Giảm dần
Bộ sưu tập:
Phong cách thiết kế:
Lọc giá:
Chất liệu:
Loại sản phẩm:
Sản phẩm lẻ/bộ:
Mục đích sử dụng:
Xóa hết
Trefolio Gold 4945

Ấm trà (bình trà) 1.250ml sứ xương | Trefolio Gold 4945L-93663

5,593,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) 1.280ml sứ xương | Accompanist 4886L-93623
 Ấm trà (bình trà) 1.280ml sứ xương | Accompanist 4886L-93623
Accompanist 4886L

Ấm trà (bình trà) 1.280ml sứ xương | Accompanist 4886L-93623

3,578,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) 1.280ml sứ xương | Aidan 4867L-93623
 Ấm trà (bình trà) 1.280ml sứ xương | Aidan 4867L-93623
Aidan 4867

Ấm trà (bình trà) 1.280ml sứ xương | Aidan 4867L-93623

4,002,000₫

Trefolio Gold 4945

Âu cơm (thố cơm) có nắp dung tích 3.500ml sứ xương | Trefolio Gold 4945L-93629

7,350,000₫

Accompanist 4886L

Âu cơm (thố cơm) có nắp dung tích 3.500ml | Accompanist 4886L-93629

4,532,000₫

Liên hệ
 Bát (chén) đựng nước chấm 10,5cm sứ xương | Trefolio Gold 4945L-50184A
 Bát (chén) đựng nước chấm 10,5cm sứ xương | Trefolio Gold 4945L-50184A
Trefolio Gold 4945

Bát (chén) đựng nước chấm 10,5cm sứ xương | Trefolio Gold 4945L-50184A

689,000₫

Liên hệ
 Bát canh (tô canh) tròn 22,4cm sứ xương | Accompanist 4886L-97382
 Bát canh (tô canh) tròn 22,4cm sứ xương | Accompanist 4886L-97382
Accompanist 4886L

Bát canh (tô canh) tròn 22,4cm sứ xương | Accompanist 4886L-97382

1,681,000₫

Trefolio Gold 4945

Bát canh (tô canh) tròn 22,4cm sứ xương | Trefolio Gold 4945L-97382

2,797,000₫

Trefolio Gold 4945

Bát canh (tô canh) tròn 24,4cm sứ xương | Trefolio Gold 4945L-97208

2,942,000₫

Accompanist 4886L

Bát cơm (chén cơm) 11,6cm sứ xương | Accompanist 4886-1L-50182A

510,000₫

Trefolio Gold 4945

Bát cơm (chén cơm) 11,6cm sứ xương | Trefolio Gold 4945L-50182A

789,000₫

Broome Street 4913

Bát cơm (chén cơm) vuông cạnh dài 11.2cm sứ xương | Broome Street 4913L-97302

852,000₫

Trefolio Gold 4945

Bát mỳ (tô mỳ) 16,1cm sứ xương | Trefolio Gold 4945L-50192A

983,000₫

Liên hệ
 Bát mỳ (tô mỳ) tròn 16,1cm sứ xương | Accompanist 4886-1L-50192A
 Bát mỳ (tô mỳ) tròn 16,1cm sứ xương | Accompanist 4886-1L-50192A
Accompanist 4886L

Bát mỳ (tô mỳ) tròn 16,1cm sứ xương | Accompanist 4886-1L-50192A

661,000₫

Trefolio Gold 4945

Bình (hũ) đựng nước xốt 620ml kèm đĩa lót | Trefolio Gold 4945L-93640

2,931,000₫

Accompanist 4886L

Bình (hũ) đựng nước xốt kèm đĩa lót dung tích 620ml | Accompanist 4886L-93641

2,145,000₫

Aidan Gold 4941

Bình trà / coffee dung tích 1.650ml

4,281,000₫

Noble Pearl 4979L

Bình trà loại quai tròn có dung tích 1.250ml

6,264,000₫

Infinity Blue 4978L

Bình trà loại quai tròn có dung tích 1.250ml

6,264,000₫

Bogart Platinum 4958

Bình trà loại quai tròn có dung tích 1.250ml

4,002,000₫

Crochet 4966

Bình trà loại quai tròn có dung tích 1.250ml

5,593,000₫

Broome Street 4913

Bình trà loại quai tròn có dung tích 1.250ml

4,475,000₫

Splendid Umber 4970L

Bình trà loại quai tròn có dung tích 1.250ml

5,593,000₫

Trefolio Platinum 4957

Bình trà loại quai tròn có dung tích 1.250ml

5,593,000₫

Broome Street 4913

Bộ ấm chén trà sứ xương 15 món | Broome Street (4913)

12,466,000₫

Trefolio Platinum 4957

Bộ ấm chén trà sứ xương 15 món | Trefolio Platinum 4957

15,591,000₫

Liên hệ
 Bộ ấm chén uống trà 13 món ( Bình trà thấp dung tích 1.280ml ) | Aidan Gold 4941
 Bộ ấm chén uống trà 13 món ( Bình trà thấp dung tích 1.280ml ) | Aidan Gold 4941
Aidan Gold 4941

Bộ ấm chén uống trà 13 món ( Bình trà thấp dung tích 1.280ml ) | Aidan Gold 4941

12,309,000₫

Aidan 4867

Bộ ấm chén uống trà 13 món (ấm 1.280ml) sứ xương | Aidan 4867-T014M

10,584,000₫

Trefolio Gold 4945

Bộ ấm chén uống trà 13 món (ấm 650ml, tách 90ml) sứ xương cao cấp | Trefolio Gold 4945L-T014S

8,800,000₫

Broome Street 4913

Bộ ấm chén uống trà 13 món (ấm nhỏ 520ml) sứ xương cao cấp | Broome Street 4913L-T014S

7,249,000₫

Crochet 4966

Bộ ấm chén uống trà 13 món (ấm nhỏ 650ml) sứ xương cao cấp | Crochet 4966L-T014S

8,800,000₫

Trefolio Platinum 4957

Bộ ấm chén uống trà 13 món (ấm nhỏ 650ml) sứ xương cao cấp | Trefolio Platinum 4957L-T014S

8,800,000₫

Liên hệ
 Bộ ấm chén uống trà 15 món (ấm 1.280ml) sứ xương | Aidan 4867L-T017M
 Bộ ấm chén uống trà 15 món (ấm 1.280ml) sứ xương | Aidan 4867L-T017M
Aidan 4867

Bộ ấm chén uống trà 15 món (ấm 1.280ml) sứ xương | Aidan 4867L-T017M

13,852,000₫

Trefolio Gold 4945

Bộ ấm chén uống trà 15 món sứ xương | Trefolio Gold 4945L-T017A

15,591,000₫

Liên hệ
 Bộ ấm chén uống trà 15 món | Bogart Platinum 4958
 Bộ ấm chén uống trà 15 món | Bogart Platinum 4958
Bogart Platinum 4958

Bộ ấm chén uống trà 15 món | Bogart Platinum 4958

12,880,000₫

Liên hệ
 Bộ ấm chén uống trà 18 món (ấm 1.650ml) sứ xương | Aidan 4867L-T020B
 Bộ ấm chén uống trà 18 món (ấm 1.650ml) sứ xương | Aidan 4867L-T020B
Aidan 4867

Bộ ấm chén uống trà 18 món (ấm 1.650ml) sứ xương | Aidan 4867L-T020B

16,085,000₫

Aidan Gold 4941

Bộ ấm chén uống trà đầy đủ 18 món ( Bình trà dung tích 1.650ml, đĩa nhấn đỏ) | Aidan Gold 4941

18,351,000₫

Liên hệ
 Bộ ấm chén uống trà sứ xương 15 món | Accompanist 4886L-T017A
 Bộ ấm chén uống trà sứ xương 15 món | Accompanist 4886L-T017A
Accompanist 4886L

Bộ ấm chén uống trà sứ xương 15 món | Accompanist 4886L-T017A

11,823,000₫

Liên hệ
 Bộ ấm chén uống trà sứ xương 15 món | Aidan Gold 4941
 Bộ ấm chén uống trà sứ xương 15 món | Aidan Gold 4941
Aidan Gold 4941

Bộ ấm chén uống trà sứ xương 15 món | Aidan Gold 4941

15,577,000₫

Crochet 4966

Bộ ấm chén uống trà sứ xương 15 món | Crochet 4966

15,591,000₫

Infinity Blue 4978L

Bộ ấm chén uống trà sứ xương 15 món | Infinity Blue 4978L

17,462,000₫

Liên hệ
 Bộ ấm chén uống trà sứ xương 15 món | Noble Pearl 4979L
 Bộ ấm chén uống trà sứ xương 15 món | Noble Pearl 4979L
Noble Pearl 4979L

Bộ ấm chén uống trà sứ xương 15 món | Noble Pearl 4979L

17,462,000₫

Liên hệ
 Bộ ấm chén uống trà sứ xương 15 món | Splendid Umber 4970L
 Bộ ấm chén uống trà sứ xương 15 món | Splendid Umber 4970L
Splendid Umber 4970L

Bộ ấm chén uống trà sứ xương 15 món | Splendid Umber 4970L

15,591,000₫

Liên hệ
 Bộ bàn ăn Châu Âu đầy đủ 22 món sứ xương | Splendid Umber 4970L
 Bộ bàn ăn Châu Âu đầy đủ 22 món sứ xương | Splendid Umber 4970L
Splendid Umber 4970L

Bộ bàn ăn Châu Âu đầy đủ 22 món sứ xương | Splendid Umber 4970L

30,319,000₫

Trefolio Platinum 4957

Bộ bàn ăn Châu Âu đầy đủ 22 món sứ xương | Trefolio Platinum 4957

30,319,000₫

Broome Street 4913

Bộ bàn ăn Châu Âu đầy đủ 22 món | Broome Street 4913L-D024AP

24,186,000₫

Liên hệ
 Bộ bàn ăn Châu Âu đầy đủ 22 món | Crochet 4966
 Bộ bàn ăn Châu Âu đầy đủ 22 món | Crochet 4966
Crochet 4966

Bộ bàn ăn Châu Âu đầy đủ 22 món | Crochet 4966

30,319,000₫

Liên hệ
 Bộ bát đĩa ăn châu Á 22 món (6 người) sứ xương | Accompanist 4886L-D022AB
 Bộ bát đĩa ăn châu Á 22 món (6 người) sứ xương | Accompanist 4886L-D022AB
Accompanist 4886L

Bộ bát đĩa ăn châu Á 22 món (6 người) sứ xương | Accompanist 4886L-D022AB

10,825,000₫

Trefolio Gold 4945

Bộ bát đĩa ăn châu Á 22 món (6 người) sứ xương | Trefolio Gold 4945L-D022AB

16,860,000₫

Liên hệ
 Bộ bát đĩa ăn châu Á 38 món (6 người) sứ xương | Accompanist 4886L-D038AD
 Bộ bát đĩa ăn châu Á 38 món (6 người) sứ xương | Accompanist 4886L-D038AD
Accompanist 4886L

Bộ bát đĩa ăn châu Á 38 món (6 người) sứ xương | Accompanist 4886L-D038AD

23,725,000₫

Xem thêm sản phẩm
 • Sản phẩm nổi bật
 • Giá: Tăng dần
 • Giá: Giảm dần
 • Tên: A-Z
 • Tên: Z-A
 • Cũ nhất
 • Mới nhất
 • Bán chạy nhất
 • Tồn kho: Giảm dần
Bộ sưu tập
Phong cách thiết kế
Khoảng giá
Chất liệu
Loại sản phẩm
Sản phẩm lẻ/bộ
Mục đích sử dụng