Renaissance style

 • Sản phẩm nổi bật
 • Giá: Tăng dần
 • Giá: Giảm dần
 • Tên: A-Z
 • Tên: Z-A
 • Cũ nhất
 • Mới nhất
 • Bán chạy nhất
 • Tồn kho: Giảm dần
Bộ lọc
Bộ sưu tập
Phong cách thiết kế
Chất liệu
Loại sản phẩm
Sản phẩm lẻ/bộ
Mục đích sử dụng
Khoảng giá
Sắp xếp:
 • Sản phẩm nổi bật
 • Giá: Tăng dần
 • Giá: Giảm dần
 • Tên: A-Z
 • Tên: Z-A
 • Cũ nhất
 • Mới nhất
 • Bán chạy nhất
 • Tồn kho: Giảm dần
Bộ sưu tập:
Phong cách thiết kế:
Lọc giá:
Chất liệu:
Loại sản phẩm:
Sản phẩm lẻ/bộ:
Mục đích sử dụng:
Xóa hết
Summit Gold 4912

Ấm trà (bình trà) 1.050ml sứ xương | Summit Gold 4912L-50723A

4,861,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) 1.050ml | Summit Platinum 4919L-50723A
 Ấm trà (bình trà) 1.050ml | Summit Platinum 4919L-50723A
Summit Platinum 4919

Ấm trà (bình trà) 1.050ml | Summit Platinum 4919L-50723A

4,861,000₫

Rochelle Gold 4796L

Ấm trà (bình trà) 1.150ml sứ xương | Rochelle Gold 4796L-59533A

4,200,000₫

Rochelle Platinum 4795L

Ấm trà (bình trà) 1.150ml sứ xương | Rochelle Platinum 4795L-59533A

4,200,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) Châu Á 950ml sứ xương | Rochelle Gold 4796L-50129A
 Ấm trà (bình trà) Châu Á 950ml sứ xương | Rochelle Gold 4796L-50129A
Rochelle Gold 4796L

Ấm trà (bình trà) Châu Á 950ml sứ xương | Rochelle Gold 4796L-50129A

3,705,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) Châu Á 950ml sứ xương | Rochelle Platinum 4795L-50129A
 Ấm trà (bình trà) Châu Á 950ml sứ xương | Rochelle Platinum 4795L-50129A
Rochelle Platinum 4795L

Ấm trà (bình trà) Châu Á 950ml sứ xương | Rochelle Platinum 4795L-50129A

3,705,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) dung tích 1.050ml sứ xương | Forever Fields 4950L - 50723A
 Ấm trà (bình trà) dung tích 1.050ml sứ xương | Forever Fields 4950L - 50723A
Forever Fields 4950L

Ấm trà (bình trà) dung tích 1.050ml sứ xương | Forever Fields 4950L - 50723A

4,296,850₫ 4,523,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) dung tích 1.050ml sứ xương | Islay 4885L - 50723A
 Ấm trà (bình trà) dung tích 1.050ml sứ xương | Islay 4885L - 50723A
Islay 4885L

Ấm trà (bình trà) dung tích 1.050ml sứ xương | Islay 4885L - 50723A

6,485,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) dung tích 1.150ml sứ xương | Islay 4885L - 59533A
 Ấm trà (bình trà) dung tích 1.150ml sứ xương | Islay 4885L - 59533A
Islay 4885L

Ấm trà (bình trà) dung tích 1.150ml sứ xương | Islay 4885L - 59533A

6,039,000₫

-5%
 Ấm trà (bình trà) nhỏ 650ml sứ xương | Jardin Fleuri 4910L-97284
 Ấm trà (bình trà) nhỏ 650ml sứ xương | Jardin Fleuri 4910L-97284
Jardin Fleuri 4910

Ấm trà (bình trà) nhỏ 650ml sứ xương | Jardin Fleuri 4910L-97284

3,869,350₫ 4,073,000₫

Rochelle Gold 4796L

Ấm trà (bình trà) nhỏ 650ml sứ xương | Rochelle Gold 4796L-97284

3,406,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) nhỏ 650ml sứ xương | Rochelle Platinum 4795L-97284
 Ấm trà (bình trà) nhỏ 650ml sứ xương | Rochelle Platinum 4795L-97284
Rochelle Platinum 4795L

Ấm trà (bình trà) nhỏ 650ml sứ xương | Rochelle Platinum 4795L-97284

3,406,000₫

Summit Gold 4912

Ấm trà (bình trà) nhỏ 650ml sứ xương | Summit Gold 4912L-97284

4,051,000₫

Summit Platinum 4919

Ấm trà (bình trà) nhỏ 650ml | Summit Platinum 4919L-97284

4,051,000₫

Liên hệ
 Ấm trà (bình trà) nhỏ dung tích 650ml sứ xương | Islay 4885L - 97284
 Ấm trà (bình trà) nhỏ dung tích 650ml sứ xương | Islay 4885L - 97284
Islay 4885L

Ấm trà (bình trà) nhỏ dung tích 650ml sứ xương | Islay 4885L - 97284

4,530,000₫

Islay 4885L

Âu cơm (thố cơm) có nắp dung tích 2.200ml sứ xương | Islay 4885L - 50729A

8,801,000₫

Rochelle Gold 4796L

Âu cơm (thố cơm) có nắp dung tích 2.200ml | Rochelle Gold 4796L-50729A

6,705,000₫

Rochelle Platinum 4795L

Âu cơm (thố cơm) có nắp dung tích 2.200ml | Rochelle Platinum 4795L-50729A

6,705,000₫

Summit Gold 4912

Âu cơm (thố cơm) có nắp dung tích 2.200ml | Summit Gold 4912L-50729A

7,794,000₫

Summit Platinum 4919

Âu cơm (thố cơm) có nắp dung tích 2.200ml | Summit Platinum 4919L-50729A

7,794,000₫

Liên hệ
 Âu cơm (thố đựng cơm) dung tích 2.200ml sứ xương | Forever Fields 4950L - 50729A
 Âu cơm (thố đựng cơm) dung tích 2.200ml sứ xương | Forever Fields 4950L - 50729A
Forever Fields 4950L

Âu cơm (thố đựng cơm) dung tích 2.200ml sứ xương | Forever Fields 4950L - 50729A

6,152,200₫ 6,476,000₫

Islay 4885L

Bát (chén) 10,5cm dung tích 210ml đựng nước chấm, soup | Islay 4885L - 50184A

918,000₫

Rochelle Gold 4796L

Bát (chén) ăn soup, yến 290ml kèm nắp đậy | Rochelle Gold 4796L-T501697

2,642,000₫

Rochelle Platinum 4795L

Bát (chén) ăn soup, yến 290ml kèm nắp đậy | Rochelle Platinum 4795L-T501697

2,642,000₫

Rochelle Gold 4796L

Bát (chén) đựng nước chấm 10,5cm sứ xương | Rochelle Gold 4796L-50184A

716,000₫

Rochelle Platinum 4795L

Bát (chén) đựng nước chấm 10,5cm sứ xương | Rochelle Platinum 4795L-50184A

716,000₫

-5%
 Bát (chén) đựng nước chấm, ăn súp đường kính 10,5cm sứ xương | Forever Fields 4950L - 50184A
 Bát (chén) đựng nước chấm, ăn súp đường kính 10,5cm sứ xương | Forever Fields 4950L - 50184A
Forever Fields 4950L

Bát (chén) đựng nước chấm, ăn súp đường kính 10,5cm sứ xương | Forever Fields 4950L - 50184A

646,950₫ 681,000₫

Summit Gold 4912

Bát canh (tô canh) Oval 27cm | Summit Gold 4912L-97238

3,219,000₫

Summit Platinum 4919

Bát canh (tô canh) Oval 27cm | Summit Platinum 4919L-97238

3,219,000₫

Liên hệ
 Bát canh (tô canh) tròn 24,3cm dung tích 1.120ml sứ xương | Forever Fields 4950L - 97208
 Bát canh (tô canh) tròn 24,3cm dung tích 1.120ml sứ xương | Forever Fields 4950L - 97208
Forever Fields 4950L

Bát canh (tô canh) tròn 24,3cm dung tích 1.120ml sứ xương | Forever Fields 4950L - 97208

2,541,250₫ 2,675,000₫

Liên hệ
 Bát canh (tô canh) tròn 24,4cm dung tích 1.120ml sứ xương | Islay 4885L - 97208
 Bát canh (tô canh) tròn 24,4cm dung tích 1.120ml sứ xương | Islay 4885L - 97208
Islay 4885L

Bát canh (tô canh) tròn 24,4cm dung tích 1.120ml sứ xương | Islay 4885L - 97208

3,290,000₫

Rochelle Gold 4796L

Bát canh (tô canh) tròn 24,4cm sứ xương | Rochelle Gold 4796L-97208

2,507,000₫

Rochelle Platinum 4795L

Bát canh (tô canh) tròn 24,4cm sứ xương | Rochelle Platinum 4795L-97208

2,507,000₫

Summit Gold 4912

Bát canh (tô canh) tròn 24,4cm sứ xương | Summit Gold 4912L-97208

3,219,000₫

Summit Platinum 4919

Bát canh (tô canh) tròn 24,4cm sứ xương | Summit Platinum 4919L-97208

3,219,000₫

Islay 4885L

Bát cơm (chén cơm) 11,6cm dung tích 280ml sứ xương | Islay 4885L - 50182A

1,021,000₫

Rochelle Gold 4796L

Bát cơm (chén cơm) 11,6cm sứ xương | Rochelle Gold 4796L-50182A

794,000₫

Rochelle Platinum 4795L

Bát cơm (chén cơm) 11,6cm sứ xương | Rochelle Platinum 4795L-50182A

794,000₫

Summit Gold 4912

Bát cơm (chén cơm) 11,6cm sứ xương | Summit Gold 4912L-50182A

947,000₫

Summit Platinum 4919

Bát cơm (chén cơm) 11,6cm sứ xương | Summit Platinum 4919L-50182A

947,000₫

Liên hệ
 Bát cơm (chén cơm) đường kính 11,6cm sứ xương | Forever Fields 4950L - 50182A
 Bát cơm (chén cơm) đường kính 11,6cm sứ xương | Forever Fields 4950L - 50182A
Forever Fields 4950L

Bát cơm (chén cơm) đường kính 11,6cm sứ xương | Forever Fields 4950L - 50182A

718,200₫ 756,000₫

Liên hệ
 Bát mỳ (tô mỳ) đường kính 16,1cm dung tích 880ml sứ xương | Forever Fields 4950L - 50192A
 Bát mỳ (tô mỳ) đường kính 16,1cm dung tích 880ml sứ xương | Forever Fields 4950L - 50192A
Forever Fields 4950L

Bát mỳ (tô mỳ) đường kính 16,1cm dung tích 880ml sứ xương | Forever Fields 4950L - 50192A

897,750₫ 945,000₫

Islay 4885L

Bát mỳ (tô mỳ) đường kính 16,1cm dung tích 880ml sứ xương | Islay 4885L - 50192A

1,276,000₫

Liên hệ
 Bát mỳ (tô mỳ) tròn 16cm sứ xương | Rochelle Gold 4796L-50192A
 Bát mỳ (tô mỳ) tròn 16cm sứ xương | Rochelle Gold 4796L-50192A
Rochelle Gold 4796L

Bát mỳ (tô mỳ) tròn 16cm sứ xương | Rochelle Gold 4796L-50192A

993,000₫

Rochelle Platinum 4795L

Bát mỳ (tô mỳ) tròn 16cm sứ xương | Rochelle Platinum 4795L-50192A

993,000₫

Summit Gold 4912

Bát mỳ (tô mỳ) tròn 16cm sứ xương | Summit Gold 4912L-50192A

1,155,000₫

Liên hệ
 Bát mỳ (tô mỳ) tròn 16cm sứ xương | Summit Platinum 4919L-50192A
 Bát mỳ (tô mỳ) tròn 16cm sứ xương | Summit Platinum 4919L-50192A
Summit Platinum 4919

Bát mỳ (tô mỳ) tròn 16cm sứ xương | Summit Platinum 4919L-50192A

1,155,000₫

Islay 4885L

Bình (hũ) đựng nước xốt dung tích 660ml kèm đĩa lót sứ xương | Islay 4885L - 50741A

3,377,000₫

Rochelle Gold 4796L

Bình (hũ) đựng nước xốt kèm đĩa lót dung tích 660ml | Rochelle Gold 4796L-50741A

2,574,000₫

Rochelle Platinum 4795L

Bình (hũ) đựng nước xốt kèm đĩa lót dung tích 660ml | Rochelle Platinum 4795L-50741A

2,574,000₫

Xem thêm sản phẩm
 • Sản phẩm nổi bật
 • Giá: Tăng dần
 • Giá: Giảm dần
 • Tên: A-Z
 • Tên: Z-A
 • Cũ nhất
 • Mới nhất
 • Bán chạy nhất
 • Tồn kho: Giảm dần
Bộ sưu tập
Phong cách thiết kế
Khoảng giá
Chất liệu
Loại sản phẩm
Sản phẩm lẻ/bộ
Mục đích sử dụng